Gói thầu: Gói thầu số 01: Mua sắm dầu tua bin và nhớt các loại phục vụ công tác bảo trì – NMTĐ Đăk Pône

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200110266-00
Thời điểm đóng mở thầu 17/01/2020 13:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3
Tên gói thầu Gói thầu số 01: Mua sắm dầu tua bin và nhớt các loại phục vụ công tác bảo trì – NMTĐ Đăk Pône
Số hiệu KHLCNT 20200104245
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Sản xuất kinh doanh
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 20 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-06 15:48:00 đến ngày 2020-01-17 13:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 70,254,800 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Dầu nhớt Castrol Perfecto X46 (hoặc tương đương) Perfecto X46 836 lít Chi tiết nêu trong chương III
2 Dầu nhớt GEAR OIL SAE 140 (hoặc tương) SAE 140 40 lít Chi tiết nêu trong chương III
3 Dầu nhớt AP SUPER COMRESO RS 32 (hoặc tương đương) RS 32 18 lít Chi tiết nêu trong chương III
4 Dầu nhớt Caltexsuper-20W-50 (hoặc tương đương) 20W-50 18 lít Chi tiết nêu trong chương III
5 Dầu nhớt GEAR OIL SAE 90 (hoặc tương đương) SAE 90 12 lít Chi tiết nêu trong chương III
6 Chi phí vận chuyển đến NMTĐ Đăk Pône, thôn Măng Đen, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. VN 1 T.bộ Giao nhận hàng hóa tại NMTĐ Đăk Pône, thôn Măng Đen, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. VN
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->