Gói thầu: Hố trợ phân bón NPK 13.5.10, giống ngô biến đổi gen NK 4300 Bt Gt

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200106354-01
Thời điểm đóng mở thầu 14/01/2020 15:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu UBND xã Chiên Sơn
Tên gói thầu Hố trợ phân bón NPK 13.5.10, giống ngô biến đổi gen NK 4300 Bt Gt
Số hiệu KHLCNT 20200106350
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Loại hợp đồng
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 10 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-03 18:41:00 đến ngày 2020-01-14 15:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 189,000,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 2,500,000 VNĐ ((Hai triệu năm trăm nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 22.482,6 kg phân bón NPK 13.5.10 22.482,6 kg Phân bón NPK 13.5.10 ( N :13% ; P205 : 5% ; K20 : 10%) theo tiêu chuẩn TCCS 10 : 2016 /HAHN và GPSX phân bón vô cơ số : 11 /GP –CHC, đóng bao 25Kg;
2 296 Kg hạt giống ngô biến đổi gen NK 43000 Bt/Gt 296 kg Hạt giống Ngô lai đơn F1 biến đổi gen NK 4300 Bt/Gt theo tiêu chuẩn QCVN 01- 53 :2011/BNNPTNT ; (độ sạch> hoặc = 85%, độ ẩm
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->