Gói thầu: Cung cấp vật tư điện tự động năm 2020

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200109423-00
Thời điểm đóng mở thầu 17/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Thủy điện Hòa Bình
Tên gói thầu Cung cấp vật tư điện tự động năm 2020
Số hiệu KHLCNT 20191232995
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2020 do EVN cấp
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-06 14:25:00 đến ngày 2020-01-17 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 781,137,500 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 8,000,000 VNĐ ((Tám triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Cuộn hút liên động tiếp đất 6 Cuộn Xem yêu cầu kỹ thuật chi tiết tại Khoản 3 mục 2 chương V
2 Cuộn hút chốt liên động xe đẩy 2 Cuộn Xem yêu cầu kỹ thuật chi tiết tại Khoản 3 mục 2 chương V
3 Module mở rộng s7-200/EM 231 3 Cái Xem yêu cầu kỹ thuật chi tiết tại Khoản 3 mục 2 chương V
4 Module mở rộng S7-200/EM223 2 Cái Xem yêu cầu kỹ thuật chi tiết tại Khoản 3 mục 2 chương V
5 Module CPU S7-200/CPU224 2 Cái Xem yêu cầu kỹ thuật chi tiết tại Khoản 3 mục 2 chương V
6 Rơle điện áp 2 Cái Xem yêu cầu kỹ thuật chi tiết tại Khoản 3 mục 2 chương V
7 Rơle giám sát khí SF6 1 Cái Xem yêu cầu kỹ thuật chi tiết tại Khoản 3 mục 2 chương V
8 Rơle trung gian MG22E 6 Cái Xem yêu cầu kỹ thuật chi tiết tại Khoản 3 mục 2 chương V
9 Rơle trung gian MOH 10E 2 Cái Xem yêu cầu kỹ thuật chi tiết tại Khoản 3 mục 2 chương V
10 Sen sơ nhiệt độ 120mm 8 cái Xem yêu cầu kỹ thuật chi tiết tại Khoản 3 mục 2 chương V
11 Sen sơ nhiệt độ 250mm 32 Cái Xem yêu cầu kỹ thuật chi tiết tại Khoản 3 mục 2 chương V
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->