Gói thầu: Gói thầu 19DCSX-G85: Dụng cụ an toàn

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200101655-00
Thời điểm đóng mở thầu 17/01/2020 15:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Tổng công ty Điện lực miền Trung
Tên gói thầu Gói thầu 19DCSX-G85: Dụng cụ an toàn
Số hiệu KHLCNT 20191117216
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Chi phí sản xuất kinh doanh
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 84 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-07 14:19:00 đến ngày 2020-01-17 15:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 3,991,187,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 59,000,000 VNĐ ((Năm mươi chín triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Ghế cách điện 9 cái Như tại chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.
2 Sào thao tác cao áp 14 bộ Như tại chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.
3 Sào thao tác dùng cho bút thử điện cao áp 8 bộ Như tại chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.
4 Sào thao tác trung áp 265 bộ Như tại chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
5 Sào tiếp địa trung áp 12 bộ Như tại chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
6 Sào đấu chim 7 bộ Như tại chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
7 Bút thử điện trung áp 174 cái Như tại chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
8 Bút thử điện cao áp 31 cái Như tại chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
9 Thang cách điện 22 cái Như tại chương V. Yêu cầ về kỹ thuật
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->