Gói thầu: Gói thầu số 01: May trang phục y tế năm 2020 cho Trung tâm Y tế thành phố Bạc Liêu

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200112121-00
Thời điểm đóng mở thầu 15/01/2020 14:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
Tên gói thầu Gói thầu số 01: May trang phục y tế năm 2020 cho Trung tâm Y tế thành phố Bạc Liêu
Số hiệu KHLCNT 20200102562
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Nguồn quỹ BHYT, thu dịch vụ y tế và các nguồn thu hợp pháp khác
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-07 14:11:00 đến ngày 2020-01-15 14:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 266,760,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 4,000,000 VNĐ ((Bốn triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Đồng phục Bác sĩ nam 40 Bộ - Vải áo KaTe Mỹ hoặc tương đương; - Vải Quần kaki hoặc tương đương; - May theo size theo mẫu của Trung tâm Y tế, in logo Trung tâm Y tế, màu sắc đồng phục theo yêu cầu của Trung tâm Y tế; - Thành phần sợi theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; - Cấu trúc sợi: ngang x dọc.
2 Đồng phục Bác sĩ nữ 52 Bộ - Vải áo KaTe Mỹ hoặc tương đương; - Vải Quần kaki hoặc tương đương; - May theo size theo mẫu của Trung tâm Y tế, in logo Trung tâm Y tế, màu sắc đồng phục theo yêu cầu của Trung tâm Y tế; - Thành phần sợi theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; - Cấu trúc sợi: ngang x dọc.
3 Đồng phục Dược sĩ nam 10 Bộ - Vải áo KaTe Mỹ hoặc tương đương; - Vải Quần kaki hoặc tương đương; - May theo size theo mẫu của Trung tâm Y tế, in logo Trung tâm Y tế, màu sắc đồng phục theo yêu cầu của Trung tâm Y tế; - Thành phần sợi theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; - Cấu trúc sợi: ngang x dọc.
4 Đồng phục Dược sĩ nữ 40 Bộ - Vải áo KaTe Mỹ hoặc tương đương; - Vải Quần kaki hoặc tương đương; - May theo size theo mẫu của Trung tâm Y tế, in logo Trung tâm Y tế, màu sắc đồng phục theo yêu cầu của Trung tâm Y tế; - Thành phần sợi theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; - Cấu trúc sợi: ngang x dọc.
5 Đồng phục điều dưỡng, y sĩ nam 90 Bộ - Vải áo KaTe Mỹ hoặc tương đương; - Vải Quần kaki hoặc tương đương; - May theo size theo mẫu của Trung tâm Y tế, in logo Trung tâm Y tế, màu sắc đồng phục theo yêu cầu của Trung tâm Y tế; - Thành phần sợi theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; - Cấu trúc sợi: ngang x dọc.
6 Đầm điều dưỡng, y sĩ nữ 140 Bộ - Vải kaki hoặc tương đương; - May theo size theo mẫu của Trung tâm Y tế, in logo Trung tâm Y tế, màu sắc đồng phục theo yêu cầu của Trung tâm Y tế; - Thành phần sợi theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; - Cấu trúc sợi: ngang x dọc.
7 Đồng phục kỹ thuật viên nam 10 Bộ - Vải áo KaTe Mỹ hoặc tương đương; - Vải Quần kaki hoặc tương đương; - May theo size theo mẫu của Trung tâm Y tế, in logo Trung tâm Y tế, màu sắc đồng phục theo yêu cầu của Trung tâm Y tế; - Thành phần sợi theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; - Cấu trúc sợi: ngang x dọc.
8 Đồng phục kỹ thuật viên nữ 10 Bộ - Vải áo KaTe Mỹ hoặc tương đương; - Vải Quần kaki hoặc tương đương; - May theo size theo mẫu của Trung tâm Y tế, in logo Trung tâm Y tế, màu sắc đồng phục theo yêu cầu của Trung tâm Y tế; - Thành phần sợi theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; - Cấu trúc sợi: ngang x dọc.
9 Bộ hộ lý (tay ngắn) 10 Bộ - Vải áo KaTe ford hoặc tương đương; - May theo size theo mẫu của Trung tâm Y tế, in logo Trung tâm Y tế, màu sắc đồng phục theo yêu cầu của Trung tâm Y tế; - Thành phần sợi theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; - Cấu trúc sợi: ngang x dọc.
10 Đồng phục Lái xe 2 Bộ - Vải kaki hoặc tương đương; - May theo size theo mẫu của Trung tâm Y tế, in logo Trung tâm Y tế, màu sắc đồng phục theo yêu cầu của Trung tâm Y tế; - Thành phần sợi theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; - Cấu trúc sợi: ngang x dọc.
11 Đồng phục Bảo vệ 2 Bộ - Vải kaki hoặc tương đương; - May theo size theo mẫu của Trung tâm Y tế, in logo Trung tâm Y tế, màu sắc đồng phục theo yêu cầu của Trung tâm Y tế; - Thành phần sợi theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; - Cấu trúc sợi: ngang x dọc.
12 Bộ sơ mi nam (hành chính) 54 Bộ - Vải áo KaTe Mỹ hoặc tương đương; - Vải Quần kaki hoặc tương đương; - May theo size theo mẫu của Trung tâm Y tế, in logo Trung tâm Y tế, màu sắc đồng phục theo yêu cầu của Trung tâm Y tế; - Thành phần sợi theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; - Cấu trúc sợi: ngang x dọc.
13 Bộ váy áo nữ (hành chính) 84 Bộ - Vải áo KaTe Mỹ hoặc tương đương; - Vải Quần kaki hoặc tương đương; - May theo size theo mẫu của Trung tâm Y tế, in logo Trung tâm Y tế, màu sắc đồng phục theo yêu cầu của Trung tâm Y tế; - Thành phần sợi theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; - Cấu trúc sợi: ngang x dọc.
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->