Gói thầu: Cung cấp hóa chất xử lý chất thải năm 2020

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200113216-00
Thời điểm đóng mở thầu 07/02/2020 14:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia
Tên gói thầu Cung cấp hóa chất xử lý chất thải năm 2020
Số hiệu KHLCNT 20191242262
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Vốn sản xuất kinh doanh của Công ty
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 12 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-07 11:32:00 đến ngày 2020-02-07 14:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 12,528,113,752 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 250,000,000 VNĐ ((Hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 CaO (vôi cục) 522.942 kg Chương III và Chương V, E-HSMT
2 FeSO4.7H2O 168.700 kg Chương III và Chương V, E-HSMT
3 H2O2 50% 156.310 kg Chương III và Chương V, E-HSMT
4 NaOH 32% 462.504 kg Chương III và Chương V, E-HSMT
5 FeCL3 40% 340.550 kg Chương III và Chương V, E-HSMT
6 Polyme 1.820 kg Chương III và Chương V, E-HSMT
7 Zavel 1.260 kg Chương III và Chương V, E-HSMT
8 NaHCO3 231.000 kg Chương III và Chương V, E-HSMT
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->