Gói thầu: Gói thầu số 4: Xây dựng phần mềm nội bộ, phần mềm thương mại, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, tạo lập cơ sở dữ liệu và đào tạo, chuyển giao công nghệ

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200113100-00
Thời điểm đóng mở thầu 17/01/2020 14:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh
Tên gói thầu Gói thầu số 4: Xây dựng phần mềm nội bộ, phần mềm thương mại, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, tạo lập cơ sở dữ liệu và đào tạo, chuyển giao công nghệ
Số hiệu KHLCNT 20191277684
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Loại hợp đồng
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-07 11:26:00 đến ngày 2020-01-17 14:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 3,219,134,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 40,000,000 VNĐ ((Bốn mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Máy in A3 TBPR 10 Chiếc máy in
2 Máy tính để bàn TBPC 10 Chiếc Máy tính để bàn
3 Số hóa dữ liệu ban đầu XDDL 1 hạng mục Số hóa dữ liệu ban đầu
4 Phần mềm thương mại Windows 10 Pro PMTM 10 Bộ License Phần mềm thương mại Windows 10 Pro
5 Phần mềm nội bộ PMNB 1 phần mềm Phần mềm nội bộ
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->