Gói thầu: 19DAY-G107: Cung cấp dây cáp điện khu vực Phú Yên, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200100341-01
Thời điểm đóng mở thầu 22/01/2020 14:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
Tên gói thầu 19DAY-G107: Cung cấp dây cáp điện khu vực Phú Yên, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông
Số hiệu KHLCNT 20191253620
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn ĐTXD năm 2020 của EVNCPC
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 56 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-02 10:34:00 đến ngày 2020-01-22 14:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 42,974,961,964 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 1,289,000,000 VNĐ ((Một tỷ hai trăm tám mươi chín triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 2x50 mm2 2.006 m Chương V
2 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 2x70 mm2 3.412 m Chương V
3 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 3x95 mm2 449 m Chương V
4 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x50 mm2 29.325 m Chương V
5 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x70 mm2 6.142 m Chương V
6 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x95 mm2 145.741 m Chương V
7 Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x120 mm2 18.680 m Chương V
8 Cáp nhôm lõi thép bọc XLPE 12,7/24kV AC 70/11 mm2 32.716 m Chương V
9 Cáp nhôm lõi thép bọc XLPE 12,7/24kV AC 95/16 mm2 66.973 m Chương V
10 Cáp nhôm lõi thép bọc XLPE 12,7/24kV AC 120/19 mm2 6.582 m Chương V
11 Cáp nhôm lõi thép bọc XLPE 12,7/24kV AC 150/19mm2 4.237 m Chương V
12 Cáp nhôm lõi thép bọc XLPE 12,7/24kV AC 185/24 mm2 24.871 m Chương V
13 Cáp nhôm lõi thép bọc XLPE 12,7/24kV AC 240/32 mm2 51.433 m Chương V
14 Cáp nhôm lõi thép bọc XLPE 24kV AC 70/11 mm2 (CĐ toàn phần) 12.465 m Chương V
15 Cáp nhôm lõi thép bọc XLPE 24kV AC 240/32 mm2 (CĐ toàn phần) 2.705 m Chương V
16 Cáp ngầm 24kV bọc XLPE/PVC/DATA M 1x240 360 m Chương V
17 Cáp ngầm 24kV bọc XLPE/PVC/DSTA M 3x240 351 m Chương V
18 Dây nhôm trần ACSR 50/8 25.954 m Chương V
19 Dây nhôm trần ACSR 70/11 43.565 m Chương V
20 Dây nhôm trần ACSR 95/16 39.140 m Chương V
21 Dây nhôm trần ACSR 150/24 4.106 m Chương V
22 Dây nhôm trần ACSR 240/39 22.499 m Chương V
23 Dây nhôm trần ACSR 240/32 3.501 m Chương V
24 Dây nhôm trần ACSR 50/8 (có mỡ trung tính) 319 m Chương V
25 Dây nhôm trần ACSR 70/11 (có mỡ trung tính) 465 m Chương V
26 Dây nhôm trần ACSR 150/24 (có mỡ trung tính) 3.351 m Chương V
27 Dây nhôm trần ACSR 185/24 (có mỡ trung tính) 8.299 m Chương V
28 Dây nhôm trần ACSR 185/29 (có mỡ trung tính) 23.730 m Chương V
29 Dây nhôm trần ACSR 240/32 (có mỡ trung tính) 6.392 m Chương V
30 Dây nhôm trần ACSR 400/51 (có mỡ trung tính) 699 m Chương V
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->