Gói thầu: Cung cấp dầu, mỡ bôi trơn các loại

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200109429-00
Thời điểm đóng mở thầu 17/01/2020 16:15:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh
Tên gói thầu Cung cấp dầu, mỡ bôi trơn các loại
Số hiệu KHLCNT 20200107420
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn SXKD 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 12 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-07 16:08:00 đến ngày 2020-01-17 16:15:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 6,626,991,248 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 99,000,000 VNĐ ((Chín mươi chín triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Dầu bôi trơn PLC Turbine EP 32 52.582,18 lit PLC Turbine EP 32 Nhà thầu có thể chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn, nếu chào hàng hóa tương đương phải có tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V – Yêu cầu kỹ thuật
2 Dầu Fyrquel.EHC Fyrquel.EHC 2.380 kg Fyrquel.EHC Nhà thầu có thể chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn, nếu chào hàng hóa tương đương phải có tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V – Yêu cầu kỹ thuật
3 Dầu bôi trơn PLC Turbine EP46 5.155 Lít PLC Turbine EP46 Nhà thầu có thể chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn, nếu chào hàng hóa tương đương phải có tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V – Yêu cầu kỹ thuật
4 Dầu bôi trơn PLC Angla 150 532 Lít PLC Angla 150 Nhà thầu có thể chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn, nếu chào hàng hóa tương đương phải có tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V – Yêu cầu kỹ thuật
5 Dầu bôi trơn PLC Angla 220 557 Lít PLC Angla 220 Nhà thầu có thể chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn, nếu chào hàng hóa tương đương phải có tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V – Yêu cầu kỹ thuật
6 Dầu bôi trơn PLC Angla 320 7.942 Lít PLC Angla 320 Nhà thầu có thể chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn, nếu chào hàng hóa tương đương phải có tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V – Yêu cầu kỹ thuật
7 Dầu bôi trơn PLC Angla 460 9.057 Lít PLC Angla 460 Nhà thầu có thể chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn, nếu chào hàng hóa tương đương phải có tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V – Yêu cầu kỹ thuật
8 Dầu bôi trơn PLC Angla 680 836 Lít PLC Angla 680 Nhà thầu có thể chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn, nếu chào hàng hóa tương đương phải có tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V – Yêu cầu kỹ thuật
9 Mỡ bôi trơn PLC Grease L-EP3 1.620 kg PLC Grease L-EP3 Nhà thầu có thể chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn, nếu chào hàng hóa tương đương phải có tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V – Yêu cầu kỹ thuật
10 Dầu thủy lực PLC AW Hydroil HM 32 1.007 Lít PLC AW Hydroil HM 32 Nhà thầu có thể chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn, nếu chào hàng hóa tương đương phải có tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V – Yêu cầu kỹ thuật
11 Dầu thủy lực PLC AW Hydroil HM 46 627 Lít PLC AW Hydroil HM 46 Nhà thầu có thể chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn, nếu chào hàng hóa tương đương phải có tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V – Yêu cầu kỹ thuật
12 Mỡ bôi trơn PLC Grease LS2 1.584,32 kg PLC Grease LS2 Nhà thầu có thể chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn, nếu chào hàng hóa tương đương phải có tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V – Yêu cầu kỹ thuật
13 Mỡ vòng bi máy nén khí QN1 và QN2 Mỡ vòng bi Atlas Copco Roto - Glide 400g/tuýp 5 Tuýp Mỡ vòng bi Atlas Copco Roto - Glide 400g/tuýp Nhà thầu có thể chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn, nếu chào hàng hóa tương đương phải có tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V – Yêu cầu kỹ thuật
14 Dầu máy nén khí Ro to - Z Rotor - Z 200 Lít Rotor - Z Nhà thầu có thể chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn, nếu chào hàng hóa tương đương phải có tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V – Yêu cầu kỹ thuật
15 Dầu bôi trơn Castrol 140 418 Lít Castrol 140 Nhà thầu có thể chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn, nếu chào hàng hóa tương đương phải có tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V – Yêu cầu kỹ thuật
16 Dầu bôi trơn 15W40 (CH4-CJ4) 445 Lít 15W40 (CH4-CJ4) Nhà thầu có thể chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn, nếu chào hàng hóa tương đương phải có tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V – Yêu cầu kỹ thuật
17 Dầu phanh DOT4 (hoặc DOT3) 50 Lít DOT4 (hoặc DOT3) Nhà thầu có thể chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn, nếu chào hàng hóa tương đương phải có tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V – Yêu cầu kỹ thuật
18 Dầu MBA Dầu máy biến áp #25 20 Lít Dầu máy biến áp #25 Nhà thầu có thể chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn, nếu chào hàng hóa tương đương phải có tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V – Yêu cầu kỹ thuật
19 Dầu BP Energear 90 Dầu BP Energear 90 14 Lít Dầu BP Energear 90 Nhà thầu có thể chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn, nếu chào hàng hóa tương đương phải có tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V – Yêu cầu kỹ thuật
20 Mỡ MoS2 Lithium base Grease No2 Mỡ MoS2 Lithium base Grease No2 63,5 Kg Mỡ MoS2 Lithium base Grease No2 Nhà thầu có thể chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn, nếu chào hàng hóa tương đương phải có tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V – Yêu cầu kỹ thuật
21 Mỡ bôi trơn (BP Energrease LS-EP2) Mỡ bôi trơn (BP Energrease LS-EP2) 603,74 Kg Mỡ bôi trơn (BP Energrease LS-EP2) Nhà thầu có thể chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn, nếu chào hàng hóa tương đương phải có tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V – Yêu cầu kỹ thuật
22 Mỡ L2 Mỡ chịu nhiệt PLC Grease LC2 87,06 Kg Mỡ chịu nhiệt PLC Grease LC2 Nhà thầu có thể chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn, nếu chào hàng hóa tương đương phải có tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V – Yêu cầu kỹ thuật
23 Dầu bôi trơn BR(BP Energol GR-XP 100) Dầu bôi trơn BR(BP Energol GR-XP 100) 100 Lít Dầu bôi trơn BR(BP Energol GR-XP 100) Nhà thầu có thể chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn, nếu chào hàng hóa tương đương phải có tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V – Yêu cầu kỹ thuật
24 Dầu BP Turbinol X68 Dầu bôi trơn Turbine EP 68 40 lít Dầu bôi trơn Turbine EP 68 Nhà thầu có thể chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn, nếu chào hàng hóa tương đương phải có tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V – Yêu cầu kỹ thuật
25 Mỡ Lithium complex Grease EP No3 Mỡ lithium grease (BP Energrease LS3) 124,62 Kg Mỡ lithium grease (BP Energrease LS3) Nhà thầu có thể chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn, nếu chào hàng hóa tương đương phải có tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V – Yêu cầu kỹ thuật
26 Mỡ chì Mỡ Molykote 1000 2,5 Kg Mỡ Molykote 1000 Nhà thầu có thể chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn, nếu chào hàng hóa tương đương phải có tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V – Yêu cầu kỹ thuật
27 Dầu bôi trơn (Castrol Perfecto T68) Dầu bôi trơn (Castrol Perfecto T68) 400 Lít Dầu bôi trơn (Castrol Perfecto T68) Nhà thầu có thể chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn, nếu chào hàng hóa tương đương phải có tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V – Yêu cầu kỹ thuật
28 Mỡ dẫn điện G.Beslux Contact L-3S Mỡ dẫn điện G.Beslux Contact L-3S 9,61 Kg Mỡ dẫn điện G.Beslux Contact L-3S Nhà thầu có thể chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn, nếu chào hàng hóa tương đương phải có tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V – Yêu cầu kỹ thuật
29 Cung cấp dịch vụ lấy mẫu và phân tích mẫu dầu Turbine Độ nhớt động học ở 40 độ C (CST), điểm chớp cháy cốc hở (0C), hàm lượng nước (%Wt), trị số axit (mgKOH/g), cặn không tan trong n pentan (%Wt), đánh giá mức độ bẩn của dầu theo tiêu chuẩn Nas 1638 40 Mẫu Độ nhớt động học ở 40 độ C (CST), điểm chớp cháy cốc hở (0C), hàm lượng nước (%Wt), trị số axit (mgKOH/g), cặn không tan trong n pentan (%Wt), đánh giá mức độ bẩn của dầu theo tiêu chuẩn Nas 1638 Nhà thầu có trách nhiệm cùng Bên mời thầu lấy các mẫu dầu đang sử dụng tại Nhà máy đi phân tích và đưa ra khuyến nghị về thời điểm cần thay thế, bổ sung trong quá trình sử dụng, thực hiện hợp đồng.
30 Cung cấp dịch vụ lấy mẫu và phân tích mẫu Dầu Fyrquel.EHC Độ nhớt động học ở 40 độ C (CST), điểm chớp cháy cốc hở (0C), hàm lượng nước (%Wt), trị số axit (mgKOH/g), cặn không tan trong n pentan (%Wt), đánh giá mức độ bẩn của dầu theo tiêu chuẩn Nas 1638 48 Mẫu Độ nhớt động học ở 40 độ C (CST), điểm chớp cháy cốc hở (0C), hàm lượng nước (%Wt), trị số axit (mgKOH/g), cặn không tan trong n pentan (%Wt), đánh giá mức độ bẩn của dầu theo tiêu chuẩn Nas 1638 Nhà thầu có trách nhiệm cùng Bên mời thầu lấy các mẫu dầu đang sử dụng tại Nhà máy đi phân tích và đưa ra khuyến nghị về thời điểm cần thay thế, bổ sung trong quá trình sử dụng, thực hiện hợp đồng.
31 Cung cấp dịch vụ lấy mẫu và phân tích mẫu dầu bôi trơn các loại Độ nhớt động học ở 40 độ C, độ nhớt động học ở 100 độ C, điểm chớp cháy cốc hở (0C), hàm lượng nước (%Wt), trị số axit (mgKOH/g), cặn không tan trong n pentan (%Wt). 160 Mẫu Độ nhớt động học ở 40 độ C, độ nhớt động học ở 100 độ C, điểm chớp cháy cốc hở (0C), hàm lượng nước (%Wt), trị số axit (mgKOH/g), cặn không tan trong n pentan (%Wt). Nhà thầu có trách nhiệm cùng Bên mời thầu lấy các mẫu dầu đang sử dụng tại Nhà máy đi phân tích và đưa ra khuyến nghị về thời điểm cần thay thế, bổ sung trong quá trình sử dụng, thực hiện hợp đồng.
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->