Gói thầu: Mua sắm vật tư sửa chữa thiết bị điện - nước

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200114112-00
Thời điểm đóng mở thầu 14/01/2020 16:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TTNT
Tên gói thầu Mua sắm vật tư sửa chữa thiết bị điện - nước
Số hiệu KHLCNT 20200114081
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Nguồn thu được để lại của đơn vị
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 12 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-07 15:40:00 đến ngày 2020-01-14 16:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 947,737,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 14,000,000 VNĐ ((Mười bốn triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Bạc hàn 100 Cây Xem tại Mục 2 Chương V
2 Bạc quạt 120 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
3 Bản lề Inox 5cm 80 Cặp Xem tại Mục 2 Chương V
4 Bản lề Inox 8 phân 20 Cặp Xem tại Mục 2 Chương V
5 Bản lề lá 1 tấc 30 Cặp Xem tại Mục 2 Chương V
6 Băng keo điện Nano 250 Cuộn Xem tại Mục 2 Chương V
7 Băng keo non 100 Cuộn Xem tại Mục 2 Chương V
8 Bánh xe 1,3 tấc 2 vòng đạn 240 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
9 Bánh xe 2 tấc 2 vòng đạn 240 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
10 Bánh xe 1 tấc , 2 vòng đạn 120 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
11 Bánh xe cửa lùa lớn 60 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
12 Bánh xe cửa lùa nhỏ 120 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
13 Bít răng trong 21 thau 20 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
14 Bộ đèn led 3 tấc 50 Bộ Xem tại Mục 2 Chương V
15 Bộ xả bồn cầu 70 Bộ Xem tại Mục 2 Chương V
16 Bộ xả bồn Inox 10 Bộ Xem tại Mục 2 Chương V
17 Bộ xả Lavapo Inox 100 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
18 Bộ xả Lavapo nhựa 30 Bộ Xem tại Mục 2 Chương V
19 Bồn cầu 10 Bộ Xem tại Mục 2 Chương V
20 Bóng đèn led 1,2m 1.000 Bóng Xem tại Mục 2 Chương V
21 Bóng đèn chiếu vàng da Neon, ánh sáng xanh, 60cm 100 Bóng Xem tại Mục 2 Chương V
22 Bóng đèn led tròn 7w 100 Bóng Xem tại Mục 2 Chương V
23 Bóng đèn tròn 200w 30 Bóng Xem tại Mục 2 Chương V
24 Bóng đèn tròn 60W 100 Bóng Xem tại Mục 2 Chương V
25 Bù lon + tán 10 li 5p 100 Con Xem tại Mục 2 Chương V
26 Bù lon + tán 5 li 5p 100 Con Xem tại Mục 2 Chương V
27 Bù lon + Tán 8 li 8P 100 Con Xem tại Mục 2 Chương V
28 Bù lon+ tán 6 li 2 p 100 Con Xem tại Mục 2 Chương V
29 Cần gạt bồn cầu thau 120 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
30 Cánh quạt trần 100 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
31 Cây thụt cầu 10 Cây Xem tại Mục 2 Chương V
32 Cây ti hơi 20 Cây Xem tại Mục 2 Chương V
33 CB 1 tép 10A 5 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
34 CB 1 tép 16A 2 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
35 CB 1 tép 20A 4 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
36 CB 1 tép 25A 5 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
37 CB 2 tép 16A 12 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
38 CB 2 tép 20A 5 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
39 CB 2 tép 32A 5 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
40 CB cóc 20A 15 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
41 CB 3 tép 60A 2 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
42 CB 3 tép 63A 5 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
43 CB chống giật 32A 12 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
44 CB cóc 15A 25 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
45 CB cóc 30A 5 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
46 CB khối 3 pha 100A 5 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
47 CB khối 3 pha 200A 2 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
48 Chì hàn 5 Cuộn Xem tại Mục 2 Chương V
49 Chỏ hơi 10 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
50 Chốt cửa 70 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
51 Chuông điện 10 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
52 Chuông điện tử 10 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
53 Co 21 20 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
54 Co 27 15 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
55 Co 34 40 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
56 Co 42 10 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
57 Co 49 10 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
58 Cọ 6 li 20 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
59 Co 90 BM 20 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
60 Cò dài 250 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
61 Cọ lăn 7 cm 10 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
62 Co 114 10 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
63 Co 21 100 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
64 Co 27 100 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
65 Co 34 50 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
66 Co 34 10 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
67 Co răng ngoài 21 20 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
68 Co răng trong 21 20 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
69 Cọ sơn 5P 40 Cây Xem tại Mục 2 Chương V
70 Cóc bồn cầu 150 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
71 Công tắc Chenli 100 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
72 Công tắc MPE 150 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
73 Công tắc Sino 100 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
74 Cốt quạt treo tường 70 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
75 Cước chén 15 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
76 Đá cắt 1 tấc 20 Viên Xem tại Mục 2 Chương V
77 Đá cắt 1.2 tấc 40 Viên Xem tại Mục 2 Chương V
78 Đá cắt 1.5 tấc 70 Viên Xem tại Mục 2 Chương V
79 Đá cắt 3 tấc 20 Viên Xem tại Mục 2 Chương V
80 Đá Cắt 3.5 tấc 10 Viên Xem tại Mục 2 Chương V
81 Đá mài 1 tấc 70 Viên Xem tại Mục 2 Chương V
82 Đá mài 1,2 tấc 25 Viên Xem tại Mục 2 Chương V
83 Dao dẩy 10 Cây Xem tại Mục 2 Chương V
84 Đầu cáp RJ45 5 Hộp Xem tại Mục 2 Chương V
85 Đầu cod bấm điện thoại 100 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
86 Đầu cost 25 50 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
87 Đầu cost 50 50 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
88 Đầu cost 95 50 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
89 Đầu ghim micro 30 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
90 Đầu line điện thoại 200 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
91 Đầu nối cáp 95 15 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
92 Đầu răng ngoài 21 30 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
93 Đầu răng ngoài 27 30 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
94 Đầu răng ngoài 34 25 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
95 Đầu răng ngoài 49 10 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
96 Đầu răng thau 34/27 7 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
97 Đầu răng trong 21 50 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
98 Đầu răng trong 27 20 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
99 Đầu răng trong 34 20 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
100 Đầu vít bắn tol 5 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
101 Dây cấp 5 tấc 60 Sợi Xem tại Mục 2 Chương V
102 Dây điện 2*2.5 5 Cuộn Xem tại Mục 2 Chương V
103 Dây điện 3.5 5 Cuộn Xem tại Mục 2 Chương V
104 Dây cáp Tivi 2 Cuồn Xem tại Mục 2 Chương V
105 Dây điện 1.5 10 Cuồn Xem tại Mục 2 Chương V
106 Dây điện 11.0 5 Cuồn Xem tại Mục 2 Chương V
107 Dây điện 2.5 10 Cuồn Xem tại Mục 2 Chương V
108 Dây điện 4*2.5mm 2 Cuồn Xem tại Mục 2 Chương V
109 Dây điện 6.0 3 Cuồn Xem tại Mục 2 Chương V
110 Dây điện thoại 10 Cuồn Xem tại Mục 2 Chương V
111 Dây điện đôi 2 x 1.5 CDV 20 Cuồn Xem tại Mục 2 Chương V
112 Dây hàn Inox 1.5 li 5 Kg Xem tại Mục 2 Chương V
113 Dây hàn Inox 2 li 5 Kg Xem tại Mục 2 Chương V
114 Dây micro 200 M Xem tại Mục 2 Chương V
115 Dây rút 2 tấc 10 Bịch Xem tại Mục 2 Chương V
116 Dây rút 3 tấc 10 Bịch Xem tại Mục 2 Chương V
117 Đế CB 20A đen 1 pha 20 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
118 Đế nổi Sino 120 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
119 Dimmer quạt vuông 200 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
120 Đồng hồ điện 100A 3 pha 2 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
121 Đồng hồ điện 100A 1 pha 2 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
122 Đồng hồ nước thau 34/27 10 Bộ Xem tại Mục 2 Chương V
123 Đuôi đèn combat 25 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
124 Đuôi đèn sứ 30 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
125 Giảm 27/21 20 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
126 Hộp CB gài 10 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
127 Hộp đựng CB 20 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
128 Inox 304 Ø22 120 Cây Xem tại Mục 2 Chương V
129 Keo 200G 15 Hủ Xem tại Mục 2 Chương V
130 Keo 500G 5 Hủ Xem tại Mục 2 Chương V
131 Keo dán sắt 502 20 Chai Xem tại Mục 2 Chương V
132 Keo ron 25 Bịch Xem tại Mục 2 Chương V
133 Keo Silicol nhiệt 5 Cây Xem tại Mục 2 Chương V
134 Két nước 5 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
135 Khí gas Argong 5 Bình Xem tại Mục 2 Chương V
136 Khóa răng cưa 20 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
137 Khoen cửa tán vặn 6 li 20 Cặp Xem tại Mục 2 Chương V
138 Khoen cửa tán vặn 8 li 30 Cặp Xem tại Mục 2 Chương V
139 Khởi động từ 22A 5 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
140 Khởi động từ 32A 5 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
141 Khởi động từ 50A 5 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
142 Lavapo sứ 4 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
143 Live 4,2 ly 5 Bịch Xem tại Mục 2 Chương V
144 Lơi 21 10 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
145 Lơi 27 30 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
146 Lõi quạt Ø46 dày 2cm 60 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
147 Lõi quạt Ø44 dày 2cm 40 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
148 Lõi quạt Ø46 dày 2,5cm 60 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
149 Lưỡi cưa sắt 10 Lưỡi Xem tại Mục 2 Chương V
150 Lưỡi dao rọc giấy SDI 10 Hộp Xem tại Mục 2 Chương V
151 Mặt 1 công tắc Sino 50 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
152 Mặt 2 công tắc Sino 30 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
153 Mặt 2 ổ 1 công tắc 20 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
154 Mặt 2 ổ 2 công tắc 20 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
155 Mặt 3 công tắc 30 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
156 Mỏ hàn chì 100w 2 Cây Xem tại Mục 2 Chương V
157 Mũi khoan Sắt 4,2 li 35 Mũi Xem tại Mục 2 Chương V
158 Mũi khoan tường 6 li 15 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
159 Mũi kKhoan tường 8 li 5 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
160 Nắp bệ ngồi bồn cầu 80 Bộ Xem tại Mục 2 Chương V
161 Nẹp điện 2P 180 Cây Xem tại Mục 2 Chương V
162 Nẹp điện 3P 60 Cây Xem tại Mục 2 Chương V
163 Nẹp điện 5P 20 Cây Xem tại Mục 2 Chương V
164 Nhám xếp 60 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
165 Nhựa thông 20 Bịch Xem tại Mục 2 Chương V
166 Nối 21 BM 35 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
167 Nối 27 BM 30 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
168 Nối răng trong thau 21 10 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
169 Ổ cắm 3 35 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
170 Ổ cắm đôi 10 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
171 Ổ điện dài 45 Xem tại Mục 2 Chương V
172 Ổ điện đôi 3 chấu 40 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
173 Ổ Điện MPE 30 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
174 Ổ khóa bấm cửa nhôm 15 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
175 Ổ Khóa Bóp Zsolex 35 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
176 Ổ khóa hộc bàn 15 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
177 Ổ khóa hộc bàn Ivan 15 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
178 Ổ khóa hộc tủ 70 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
179 Ổ Khóa Neo 80 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
180 Ổ khóa tủ móc dài 40 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
181 Ổ khóa tủ móc ngắn 40 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
182 Ốc ruột vòi 2 Bịch Xem tại Mục 2 Chương V
183 Ống Ø21 BM 100 Cây Xem tại Mục 2 Chương V
184 Ống Ø27 BM 50 Cây Xem tại Mục 2 Chương V
185 Ống Ø34 BM 30 Cây Xem tại Mục 2 Chương V
186 Ống đồng Ø12 5 Cuộn  Xem tại Mục 2 Chương V
187 Ống đồng Ø6 6 Cuộn  Xem tại Mục 2 Chương V
188 Ống gen điện 1mm 100 Ống Xem tại Mục 2 Chương V
189 Ống gen nhiệt 2mm 30 Ống Xem tại Mục 2 Chương V
190 Ống muss máy lạnh 2m 30 Ống Xem tại Mục 2 Chương V
191 Ống nhựa 6 ly 150 Mét Xem tại Mục 2 Chương V
192 Ống ruột gà 2 Cuồn Xem tại Mục 2 Chương V
193 Phao bồn cầu 130 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
194 Phao cơ Ø27 25 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
195 Phao điện Ø27 15 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
196 Phích cắm cái 70 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
197 Phích đực 80 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
198 Quạt hút 25cm 5 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
199 Quạt hút 35cm 10 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
200 Quạt hút trần 30cm 6 Cây Xem tại Mục 2 Chương V
201 Quạt hút 30cm 5 Cây Xem tại Mục 2 Chương V
202 Que hàn Inox 2,6 li 5 Hộp Xem tại Mục 2 Chương V
203 Que hàn Inox 2.5 li 5 Hộp Xem tại Mục 2 Chương V
204 Que hàn sắt 2,5li 30 Hộp Xem tại Mục 2 Chương V
205 Que hàn thau 15 Cây Xem tại Mục 2 Chương V
206 Ron vòi sen 2 Bịch Xem tại Mục 2 Chương V
207 Rulo 20 Cây Xem tại Mục 2 Chương V
208 Ruột vòi 250 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
209 Si quấn ống máy lạnh 40 Cuồn Xem tại Mục 2 Chương V
210 Silicol Apollo 90 Chai Xem tại Mục 2 Chương V
211 Sơn xám 2 thành phần 10 Thùng Xem tại Mục 2 Chương V
212 Sơn xịt 50 Chai Xem tại Mục 2 Chương V
213 T 21 10 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
214 T 21 thau 15 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
215 T 27 20 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
216 T 34 15 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
217 Tắc kê nhí 10 Bịch Xem tại Mục 2 Chương V
218 Tắc kê nhựa 6 li 5P 10 Bịch Xem tại Mục 2 Chương V
219 Tắc kê nhựa 8 li 5P 10 Bịch Xem tại Mục 2 Chương V
220 Tắc kê sắt 10 li 6P 120 Con Xem tại Mục 2 Chương V
221 Tắc Kê Sắt 10 li 8P 50 Con Xem tại Mục 2 Chương V
222 Tắc kê sắt 12 li 6P 120 Con Xem tại Mục 2 Chương V
223 Tắc kê sắt 8 li 6P 120 Con Xem tại Mục 2 Chương V
224 Tán + long đền 8 ly 50 Con Xem tại Mục 2 Chương V
225 Tay vặn 8 khía 150 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
226 Tụ Quạt 220 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
227 Van 21 40 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
228 Van 27 15 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
229 Vít bắn tol 2p 10 Bịch Xem tại Mục 2 Chương V
230 Vít bắn tol 5p 5 Bịch Xem tại Mục 2 Chương V
231 Vít đen 2P 5 Bịch Xem tại Mục 2 Chương V
232 Vít đen 3P 5 Bịch Xem tại Mục 2 Chương V
233 Vòi cổ cao 10 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
234 Vòi cổ cò 15 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
235 Vòi củ đôi 30 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
236 Vòi lapapo 80 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
237 Vòi nước lạnh máy nước uống 60 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
238 Vòi sen 120 Bộ Xem tại Mục 2 Chương V
239 Vòi xịt vệ sinh 50 Cái Xem tại Mục 2 Chương V
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->