Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị nội thất và thiết bị dạy học khối phòng học lý thuyết

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200113736-00
Thời điểm đóng mở thầu 14/01/2020 16:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng
Tên gói thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị nội thất và thiết bị dạy học khối phòng học lý thuyết
Số hiệu KHLCNT 20190234390
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách thành phố
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-07 15:15:00 đến ngày 2020-01-14 16:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 844,877,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 12,600,000 VNĐ ((Mười hai triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Tủ cơm 50kg KT 580x720x1515mm 2 cái Dẫn chiếu đến mục 2 chương V - Hồ sơ kỹ thuật
2 Bàn gia vị 2 tầng KT 1000x800x500/900mm 1 cái Dẫn chiếu đến mục 2 chương V - Hồ sơ kỹ thuật
3 Bếp á 3 họng KT 2200x800x500/900mm 2 cái Dẫn chiếu đến mục 2 chương V - Hồ sơ kỹ thuật
4 Bàn chậu rửa lớn KT 1500x800x800/900mm 1 cái Dẫn chiếu đến mục 2 chương V - Hồ sơ kỹ thuật
5 Chụp hút mùi KT 7100x900x450mm 9 cái Dẫn chiếu đến mục 2 chương V - Hồ sơ kỹ thuật
6 Quạt hút ly tâm 1 cái Dẫn chiếu đến mục 2 chương V - Hồ sơ kỹ thuật
7 Ống hút và thải hơi nóng KT 300x300 15 m Dẫn chiếu đến mục 2 chương V - Hồ sơ kỹ thuật
8 Giá đỡ quạt hút 1 cái Dẫn chiếu đến mục 2 chương V - Hồ sơ kỹ thuật
9 Ghi thoát nước sàn KT 1000x250x25mm 8 m Dẫn chiếu đến mục 2 chương V - Hồ sơ kỹ thuật
10 Kệ để gia vị KT 2000x350x680mm 5 cái Dẫn chiếu đến mục 2 chương V - Hồ sơ kỹ thuật
11 Bàn soạn 2 tầng có kệ thanh KT 2000x1000x800mm 5 cái Dẫn chiếu đến mục 2 chương V - Hồ sơ kỹ thuật
12 Bàn inox 2 tầng KT 1500x750x800/900mm 1 cái Dẫn chiếu đến mục 2 chương V - Hồ sơ kỹ thuật
13 Giá nan treo tường KT 1500x350x450mm 1 cái Dẫn chiếu đến mục 2 chương V - Hồ sơ kỹ thuật
14 Bàn tiếp nhận có lỗ xả rác KT 800x700x800/900mm 1 cái Dẫn chiếu đến mục 2 chương V - Hồ sơ kỹ thuật
15 Thùng rác di động KT 400x550mm 1 cái Dẫn chiếu đến mục 2 chương V - Hồ sơ kỹ thuật
16 Chậu rửa 2 ô KT 1200x700x800/900mm 3 cái Dẫn chiếu đến mục 2 chương V - Hồ sơ kỹ thuật
17 Bàn inox 2 tầng KT 1200x700x800/900mm 1 cái Dẫn chiếu đến mục 2 chương V - Hồ sơ kỹ thuật
18 Bàn inox 2 tầng KT 1100x700x800/900mm 1 cái Dẫn chiếu đến mục 2 chương V - Hồ sơ kỹ thuật
19 Giá nan treo tường KT 2100x350x450mm 2 cái Dẫn chiếu đến mục 2 chương V - Hồ sơ kỹ thuật
20 Bàn inox 2 tầng có kệ thanh KT 1800x700x800mm 1 cái Dẫn chiếu đến mục 2 chương V - Hồ sơ kỹ thuật
21 Ghi thoát nước sàn KT 1000x250x25mm 5 m Dẫn chiếu đến mục 2 chương V - Hồ sơ kỹ thuật
22 Bàn tiếp nhận có lỗ xả rác KT 800x700x800/900mm 1 cái Dẫn chiếu đến mục 2 chương V - Hồ sơ kỹ thuật
23 Thùng rác di động KT 400x550mm 1 cái Dẫn chiếu đến mục 2 chương V - Hồ sơ kỹ thuật
24 Giá nan treo tường KT 2500x350x450mm 1 cái Dẫn chiếu đến mục 2 chương V - Hồ sơ kỹ thuật
25 Bàn 2 chậu rửa KT 1700x700x800/900mm 1 cái Dẫn chiếu đến mục 2 chương V - Hồ sơ kỹ thuật
26 Bàn 2 chậu rửa KT 2000x700x800/900mm 1 cái Dẫn chiếu đến mục 2 chương V - Hồ sơ kỹ thuật
27 Bàn 2 chậu rửa KT 1800x700x800/900mm 1 cái Dẫn chiếu đến mục 2 chương V - Hồ sơ kỹ thuật
28 Bàn inox 2 tầng có kệ thanh KT 1200x700x800/900mm 1 cái Dẫn chiếu đến mục 2 chương V - Hồ sơ kỹ thuật
29 Giá nan treo tường KT 1500x350x450mm 2 cái Dẫn chiếu đến mục 2 chương V - Hồ sơ kỹ thuật
30 Ghi thoát nước sàn KT 1000x250x25mm 5 m Dẫn chiếu đến mục 2 chương V - Hồ sơ kỹ thuật
31 Kệ thanh 4 tầng KT 1500x500x1800mm 3 cái Dẫn chiếu đến mục 2 chương V - Hồ sơ kỹ thuật
32 Kệ thanh 4 tầng KT 1100x500x1800mm 2 cái Dẫn chiếu đến mục 2 chương V - Hồ sơ kỹ thuật
33 Tủ sấy chén bát KT 1200x600x1500mm 1 cái Dẫn chiếu đến mục 2 chương V - Hồ sơ kỹ thuật
34 Ghi thoát nước sàn KT 1000x250x25mm 2 m Dẫn chiếu đến mục 2 chương V - Hồ sơ kỹ thuật
35 Kệ phẳng 4 tầng KT 1100x600x1500 6 cái Dẫn chiếu đến mục 2 chương V - Hồ sơ kỹ thuật
36 Bộ bàn ghế học sinh TH - Bàn KT: 450x1200x650 mm - 2 Ghế KT: 350x650x350 mm 200 bộ Dẫn chiếu đến mục 2 chương V - Hồ sơ kỹ thuật
37 Bộ bàn ghế Giáo viên - Bàn KT: 600x1200x750 mm 15 bộ Dẫn chiếu đến mục 2 chương V - Hồ sơ kỹ thuật
38 Tủ hồ sơ KT: 450x1200x2000 mm 15 cái Dẫn chiếu đến mục 2 chương V - Hồ sơ kỹ thuật
39 Bảng từ Hàn Quốc KT 1200x3600 mm 15 tấm Dẫn chiếu đến mục 2 chương V - Hồ sơ kỹ thuật
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->