Gói thầu: Mua sắm giấy cuộn khổ 80mm và in ấn mẫu biểu năm 2020

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200116764-00
Thời điểm đóng mở thầu 13/01/2020 11:20:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Chi nhánh Tổng công ty Điện lực tp HCM TNHH Công ty Điện lực Thủ Thiêm
Tên gói thầu Mua sắm giấy cuộn khổ 80mm và in ấn mẫu biểu năm 2020
Số hiệu KHLCNT 20200116677
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn SXKD năm 2020
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-08 11:18:00 đến ngày 2020-01-13 11:20:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 230,029,250 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Lệnh công tác Giấy double A 2.500 Tờ Giấy double A (khích thước 30x42)
2 Phiếu thông báo trở ngại Giấy Carbon lọai 2 liên 2.000 Tờ (carbon) Giấy Carbon lọai 2 liên (khích thước 15x21)
3 Biên bản làm việc Giấy Carbon loại 2 liên 500 Tờ (carbon) Giấy Carbon loại 2 liên (khích thước 21x30)
4 Biên bản điều tra sự cố hệ thống đo đếm Giấy Nhật loại 2 liên 1.000 Tờ Giấy Nhật loại 2 liên (khích thước 21x30)
5 Biên bản kiểm tra treo tháo thiết bị đo đếm (dùng cho điện kế trực tiếp 1 giá) Giấy Carbon lọai 3 liên 33.750 Tờ (carbon) Giấy Carbon lọai 3 liên (khích thước 21x41)
6 Biên bản kiểm tra treo tháo thiết bị đo đếm (dùng cho điện kế gián tiếp) Giấy Nhật lọai 3 liên 1.450 Tờ Giấy Nhật lọai 3 liên (khích thước 21x30)
7 Biên bản kiểm tra treo tháo thiết bị đo đếm hai chiều Giấy Nhật lọai 3 liên 625 Tờ Giấy Nhật lọai 3 liên (khích thước 21x30)
8 Bao thư niêm chì Giấy for 80, băng keo 2 mặt 35.200 Cái Giấy for 80, băng keo 2 mặt (khích thước 11x17)
9 Giấy cuộn khổ 80 mm in 02 mặt theo mẫu Điện lực Ram 70 12.000 Cuộn - Khích thước cuộn giấy: 80x45mm - Khích thước lõi cuộn: 13x18mm - In màu 02 mặt, có logo ngành điện, mặt sau có in địa chỉ trang web và số điện thoại của TT.CSKH
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->