Gói thầu: Cung cấp hệ thống đèn led biển hiệu khu nhà điều hành ca Na Hang

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200116590-00
Thời điểm đóng mở thầu 13/01/2020 11:15:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Thủy điện Tuyên Quang - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Tên gói thầu Cung cấp hệ thống đèn led biển hiệu khu nhà điều hành ca Na Hang
Số hiệu KHLCNT 20200116517
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Vốn ĐTPT năm 2019 do EVN cấp
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 10 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-08 11:03:00 đến ngày 2020-01-13 11:15:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 79,711,500 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Bảng LED FULL OUTDOOR trọn bộ 1 Bộ Dẫn chiếu đến mẫu số 01A bản yêu cầu báo giá đính kèm
2 Cáp điện 10 m Dẫn chiếu đến mẫu số 01A bản yêu cầu báo giá đính kèm
3 Băng dính cách điện Nano 20YA hoặc tương đương 1 Cuộn Dẫn chiếu đến mẫu số 01A bản yêu cầu báo giá đính kèm
4 Ống gen nhựa D16-SP9016 hoặc tương đương 3 Cây Dẫn chiếu đến mẫu số 01A bản yêu cầu báo giá đính kèm
5 Dây thít nhựa 0,5 Gói Dẫn chiếu đến mẫu số 01A bản yêu cầu báo giá đính kèm
6 Keo silicon A500 hoặc tương đương 1 Lọ Dẫn chiếu đến mẫu số 01A bản yêu cầu báo giá đính kèm
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->