Gói thầu: 02 2020-SCL-MS-ĐTRR: Mua vật tư phục vụ “Đại tu lưới điện hạ thế các TBA trên địa bàn Quận Bắc từ Liêm năm 2020”

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200114202-01
Thời điểm đóng mở thầu 18/01/2020 09:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC TỪ LIÊM
Tên gói thầu 02 2020-SCL-MS-ĐTRR: Mua vật tư phục vụ “Đại tu lưới điện hạ thế các TBA trên địa bàn Quận Bắc từ Liêm năm 2020”
Số hiệu KHLCNT 20200114163
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Sửa chữa lớn năm 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-07 16:11:00 đến ngày 2020-01-18 09:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 8,738,617,466 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 131,000,000 VNĐ ((Một trăm ba mươi mốt triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Cáp vặn xoắn 0.6/1kV bọc XLPE A4*120mm2 324 m Cáp vặn xoắn 0.6/1kV bọc XLPE A4*120mm2
2 Cáp vặn xoắn 0.6/1kV bọc XLPE A4*95mm2 1.835 m Cáp vặn xoắn 0.6/1kV bọc XLPE A4*95mm2
3 Kẹp siết cáp vặn xoắn 4*95-120mm2 236 Cái Kẹp siết cáp vặn xoắn 4*95-120mm2
4 Móc ốp 145 Cái Móc ốp
5 Ghíp IPC 120-120 (35-120/6-120) 2bu lông 6.796 Cái Ghíp IPC 120-120 (35-120/6-120) 2bu lông
6 ống nối hạ thế 120 32 Cái ống nối hạ thế 120
7 Đai thép 6.748 m Đai thép
8 Khóa đai 6.748 cái Khóa đai
9 Xà đỡ kèm dây văng cột đơn 1.051 Bộ Xà đỡ kèm dây văng cột đơn
10 Xà đỡ kèm dây văng cột đúp 102 Bộ Xà đỡ kèm dây văng cột đúp
11 Xà nánh kép 1,2m cột đơn 89 Bộ Xà nánh kép 1,2m cột đơn
12 Xà nánh kép 1,2m cột đúp 1 Bộ Xà nánh kép 1,2m cột đúp
13 Hộp phân dây Composite không bao gồm đầu cốt (đủ phụ kiện) 1.325 Cái Hộp phân dây Composite không bao gồm đầu cốt (đủ phụ kiện)
14 Đầu cốt xử lý AM70 3.912 Cái Đầu cốt xử lý AM70
15 Cáp vặn xoắn 0,6/1kV bọc XLPE A4*70 mm2 2.514,1 m Cáp vặn xoắn 0,6/1kV bọc XLPE A4*70 mm2
16 Dây bọc 0,6/1kV XLPE/PVC M2*25 mm2 7.127 m Dây bọc 0,6/1kV XLPE/PVC M2*25 mm2
17 Cáp treo 0.6/1kV bọc XLPE/PVC M4*95 mm2 4 m Cáp treo 0.6/1kV bọc XLPE/PVC M4*95 mm2
18 Cáp treo 0.6/1kV bọc XLPE/PVC M4*25 mm2 1.257 m Cáp treo 0.6/1kV bọc XLPE/PVC M4*25 mm2
19 Cáp treo 0.6/1kV bọc XLPE/PVC M4*16 mm2 308 m Cáp treo 0.6/1kV bọc XLPE/PVC M4*16 mm2
20 Dây bọc 0,6/1kV XLPE/PVC M2*10 mm2 11.484,5 m Dây bọc 0,6/1kV XLPE/PVC M2*10 mm2
21 Hòm 4 công tơ 1 pha Composite (không cầu chì, không ATM) 4.044 Cái Hòm 4 công tơ 1 pha Composite (không cầu chì, không ATM)
22 Aptomat MCB 1 cực 600V-63A 8.021 Cái Aptomat MCB 1 cực 600V-63A
23 Hòm 1 công tơ 3 pha Composit không vị trí lắp TI, ATM 100A 377 Cái Hòm 1 công tơ 3 pha Composit không vị trí lắp TI, ATM 100A
24 Hòm 1 công tơ 3 pha Composit có vị trí lắp TI, Không bao gồm ATM 1 Cái Hòm 1 công tơ 3 pha Composit có vị trí lắp TI, Không bao gồm ATM
25 Dây bọc 0,6/1kV XLPE/PVC M1*10 mm2 24.171,35 m Dây bọc 0,6/1kV XLPE/PVC M1*10 mm2
26 Cáp bọc 0,6/1kV XLPE/PVC M1*25mm2 752 m Cáp bọc 0,6/1kV XLPE/PVC M1*25mm2
27 Sứ quả bàng 1.866 cái Sứ quả bàng
28 Dây thép mạ DK4 mm 356,61 kg Dây thép mạ DK4 mm
29 ống nối M10 17.948 cái ống nối M10
30 ống co ngót đk 20 4.123,1 m ống co ngót đk 20
31 Ống nối M16 144 cái Ống nối M16
32 ống nối M25 783 cái ống nối M25
33 ống co ngót đk 40 310,2 m ống co ngót đk 40
34 Băng dính (keo) hạ thế 10 m 960 Cuộn Băng dính (keo) hạ thế 10 m
35 Dây thép bọc nhựa ĐK 1.7 mm 650,3 kg Dây thép bọc nhựa ĐK 1.7 mm
36 Xà đỡ 2 hòm 4 công tơ 298 Bộ Xà đỡ 2 hòm 4 công tơ
37 Xà đỡ 3 hòm 4 công tơ 296 Bộ Xà đỡ 3 hòm 4 công tơ
38 Xà đỡ 2 hòm 4 công tơ H 34 Bộ Xà đỡ 2 hòm 4 công tơ H
39 Xà đỡ 3 hòm 4 công tơ H 41 Bộ Xà đỡ 3 hòm 4 công tơ H
40 Xà đỡ 4 hòm công tơ 2 bên 76 Bộ Xà đỡ 4 hòm công tơ 2 bên
41 Đề can dán hòm công tơ 3.043 Tờ Đề can dán hòm công tơ
42 Đề can tên KH tư gia 8.855 Cái Đề can tên KH tư gia
43 Thẻ treo cáp trên cột 2.004 Cái Thẻ treo cáp trên cột
44 Biển đánh số cột 1.375 Cái Biển đánh số cột
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->