Gói thầu: Gói thầu số 01: Thiết bị đóng cắt các loại năm 2020

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200108445-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Tiền Giang
Tên gói thầu Gói thầu số 01: Thiết bị đóng cắt các loại năm 2020
Số hiệu KHLCNT 20200100649
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Tiền Giang
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 300 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-08 08:11:00 đến ngày 2020-01-20 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 4,174,412,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 42,000,000 VNĐ ((Bốn mươi hai triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Cầu chì tự rơi (FCO) 27kV 100A 1.100 Cái Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V
2 Cầu chì tự rơi cắt tải (LBFCO) 27KV 100A 400 Cái Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V
3 Cầu chì tự rơi cắt tải (LBFCO) 27kV 200A 500 Cái Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V
4 LA 18kV - 10kA 1.100 Cái Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V
5 Dây chì (FUSE LINK) 3A 1.000 Sợi Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V
6 Dây chì (FUSE LINK) 6A 1.600 Sợi Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V
7 Dây chì (FUSE LINK) 8A 700 Sợi Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V
8 Dây chì (FUSE LINK) 10A 800 Sợi Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V
9 Dây chì (FUSE LINK) 12A 500 Sợi Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V
10 Dây chì (FUSE LINK) 15A 500 Sợi Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V
11 Dây chì (FUSE LINK) 20A 750 Sợi Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V
12 Dây chì (FUSE LINK) 25A 600 Sợi Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V
13 Dây chì (FUSE LINK) 30A 550 Sợi Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V
14 Dây chì (FUSE LINK) 40A 400 Sợi Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V
15 Dây chì (FUSE LINK) 50A 300 Sợi Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V
16 Dây chì (FUSE LINK) 65A 150 Sợi Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V
17 Dây chì (FUSE LINK) 80A 50 Sợi Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->