Gói thầu: Mua dịch vụ xuất bản điện tử và tư vấn về xuất bản điện tử cho Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á phiên bản tiếng Anh (AJEB), thời hạn 1 năm

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200118095-00
Thời điểm đóng mở thầu 16/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
Tên gói thầu Mua dịch vụ xuất bản điện tử và tư vấn về xuất bản điện tử cho Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á phiên bản tiếng Anh (AJEB), thời hạn 1 năm
Số hiệu KHLCNT 20191257203
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn NS
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 365 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-08 18:40:00 đến ngày 2020-01-16 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 848,980,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 12,000,000 VNĐ ((Mười hai triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Mua dịch vụ xuất bản điện tử và tư vấn về xuất bản điện tử cho Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á phiên bản tiếng Anh (AJEB), thời hạn 1 năm, yêu cầu chi tiết: DV 1 DV Mua dịch vụ xuất bản điện tử và tư vấn về xuất bản điện tử cho Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á phiên bản tiếng Anh (AJEB), thời hạn 1 năm, yêu cầu chi tiết:
2 Tư vấn về quy trình xuất bản điện tử và các tiêu chí xuất bản theo tiêu chuẩn nhà xuất bản quốc tế Emerald Bảng cam kết 1 Bảng cam kết
3 Thiết lập một hệ thống nộp bài trực tuyến với đầy đủ quyền truy cập qua Emerald đến giao diện điện tử và cung cấp các khóa đào tạo sử dụng cho Tổng biên tập của Bên mua Bảng cam kết 1 Bảng cam kết
4 Cung cấp điểm liên lạc từ Emerald với Tổng biên tập và Bên mua Bảng cam kết 1 Bảng cam kết
5 Cung cấp dịch vụ biên tập bao gồm: Kiểm tra, Chỉnh sửa văn bản, Sắp xếp và Sản xuất bản điện tử Bảng cam kết 1 Bảng cam kết
6 Đồng ý và phê duyệt bản thảo cuối của số tạp chí Bảng cam kết 1 Bảng cam kết
7 Cung cấp báo cáo kết quả sử dụng và trích dẫn của Tạp chí cho Bên mua Bảng cam kết 1 Bảng cam kết
8 Có các hoạt động quảng bá và phổ biến tạp chí Asian Journal of Economics and Banking trên toàn cầu qua Emerald Insight Platform Bảng cam kết 1 Bảng cam kết
9 Xuất bản tạp chí AJEB trực tuyến trên www.emeraldinsight.com bắt đầu với Tập 1, Số phát hành 1 Bảng cam kết 1 Bảng cam kết
10 Thời gian cung cấp dịch vụ Bảng cam kết 1 Bảng cam kết 12 tháng
11 Số lượng số tạp chí xuất bản Bảng cam kết 1 Bảng cam kết 3 số
12 Số lượng bài mỗi số Bảng cam kết 1 Bảng cam kết 8 bài
13 Số lượng trang tối đa mỗi số Bảng cam kết 1 Bảng cam kết 160 trang
14 Số lượng trang tối đa mỗi tập Bảng cam kết 1 Bảng cam kết 408 trang
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->