Gói thầu: Gói thầu số 07 2020: Máy cắt hạ thể kiểu vỏ đúc (MCCB 3 cực) - công tác SXKD

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200112389-00
Thời điểm đóng mở thầu 04/02/2020 09:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực TP Cần Thơ
Tên gói thầu Gói thầu số 07 2020: Máy cắt hạ thể kiểu vỏ đúc (MCCB 3 cực) - công tác SXKD
Số hiệu KHLCNT 20200112114
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn SXKD năm 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-08 15:34:00 đến ngày 2020-02-04 09:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,687,223,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 34,000,000 VNĐ ((Ba mươi bốn triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Máy cắt hạ thế kiểu võ đúc (MCCB 3 cực) 600V - 50A 412 cái Aptomat 3 pha hạ thế
2 Máy cắt hạ thế kiểu võ đúc (MCCB 3 cực) 600V - 75A 195 cái Aptomat 3 pha hạ thế
3 Máy cắt hạ thế kiểu võ đúc (MCCB 3 cực) 600V - 100A 200 cái Aptomat 3 pha hạ thế
4 Máy cắt hạ thế kiểu võ đúc (MCCB 3 cực) 600V - 125A 118 cái Aptomat 3 pha hạ thế
5 Máy cắt hạ thế kiểu võ đúc (MCCB 3 cực) 600V - 150A 94 cái Aptomat 3 pha hạ thế
6 Máy cắt hạ thế kiểu võ đúc (MCCB 3 cực) 600V - 200 A 91 cái Aptomat 3 pha hạ thế
7 Máy cắt hạ thế kiểu võ đúc (MCCB 3 cực) 600V - 250A 87 cái Aptomat 3 pha hạ thế
8 Máy cắt hạ thế kiểu võ đúc (MCCB 3 cực) 600V chỉnh nấc từ 320A đến 400A 62 cái Aptomat 3 pha hạ thế
9 Máy cắt hạ thế kiểu võ đúc (MCCB 3 cực) 600V chỉnh nấc từ 640A đến 800 A 2 cái Aptomat 3 pha hạ thế
10 Máy cắt hạ thế kiểu võ đúc (MCCB 3 cực) 600V chỉnh nấc từ 800A đến 1000 A 7 cái Aptomat 3 pha hạ thế
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->