Gói thầu: Gói 2 – Dụng cụ đồ nghề BHLĐ

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200112833-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực An Giang
Tên gói thầu Gói 2 – Dụng cụ đồ nghề BHLĐ
Số hiệu KHLCNT 20191245573
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Vốn SXKD năm 2020 của Công ty Điện lực An Giang
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 40 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 10:08:00 đến ngày 2020-01-20 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 270,839,044 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 4,000,000 VNĐ ((Bốn triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Giầy BHLĐ 1.290 đôi Xem mục 2: Yêu cầu về kỹ thuật – Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
2 Giầy da 6 đôi Xem mục 2: Yêu cầu về kỹ thuật – Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
3 Túi đồ nghề 342 túi Xem mục 2: Yêu cầu về kỹ thuật – Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
4 Túi thu ngân 1 túi Xem mục 2: Yêu cầu về kỹ thuật – Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
5 Găng tay vải 434 đôi Xem mục 2: Yêu cầu về kỹ thuật – Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->