Gói thầu: Mua sắm nguyên phụ liệu phù cấp hiệu phục vụ KHSX quân trang năm 2020 (Số hiệu gói thầu: 01 2020)

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200118355-00
Thời điểm đóng mở thầu 14/01/2020 13:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty TNHH MTV 19-5, Bộ Công An - chi nhánh Phương Nam
Tên gói thầu Mua sắm nguyên phụ liệu phù cấp hiệu phục vụ KHSX quân trang năm 2020 (Số hiệu gói thầu: 01 2020)
Số hiệu KHLCNT 20200102326
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Loại hợp đồng
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 10:05:00 đến ngày 2020-01-14 13:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 944,130,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Dây băng dệt các loại 25.800 mét - Khổ rộng vải (cm): 6.5 ± 0.2 - Chỉ số sợi dọc: 19 ± 1 - Chỉ số sợi ngang: 19 ± 1 - Thành phần 100% Polyester - Trọng lượng (g/m): + Đối với cấp tá: 19 ± 1 + Đối với cấp úy: 18± 1 + Đối với HSQ, chiến sỹ, học viên: 17 ± 1 - Độ bền màu giặt xà phòng ở 60oc(cấp): + Cấp tá, úy: Phai màu và dây màu: 4-5 + HSQ, chiến sỹ, học viên: Phai màu và dây màu: ≥ 4 - Độ bền màu mồ hôi (cấp): + Cấp tá, úy: Phai màu và dây màu: 4-5 + HSQ, chiến sỹ, học viên: Phai màu và dây màu: ≥ 4 - Độ bền màu ánh sáng (cấp): + Cấp tá, úy: 6 + HSQ, chiến sỹ, học viên: ≥ 6
2 Dây kim tuyến 33.600 mét - Khổ rộng vải (cm): 1±0.1 - Sợi dọc kim tuyến: 56 (sợi) - Sợi dọc Polyester: 28 (sợi) - Sợi ngang kim tuyến: 01 (sợi) - Sợi lõi se Polyester: 28 (sợi) - Độ bền màu giặt xà phòng ở 60oc(cấp): + Phai màu: 4-5 + Dây màu: 4-5 - Độ bền màu mồ hôi (cấp): + Phai màu: 4-5 + Dây màu: 4-5 - Độ bền màu ánh sáng (cấp): 6
3 Băng đỏ trơn 300 mét - Khổ rộng vải (cm): 5 - Chỉ số sợi dọc: 19 ± 1 - Chỉ số sợi ngang: 19 ± 1 - Thành phần 100% Polyester - Trọng lượng (g/m): + Đối với cấp tá: 19 ± 1 + Đối với cấp úy: 18± 1 + Đối với HSQ, chiến sỹ, học viên: 17 ± 1 - Độ bền màu giặt xà phòng ở 60oc (cấp): + Cấp tá, úy: Phai màu và dây màu: 4-5 + HSQ, chiến sỹ, học viên: Phai màu và dây màu: ≥ 4 - Độ bền màu mồ hôi (cấp): + Cấp tá, úy: Phai màu và dây màu: 4-5 + HSQ, chiến sỹ, học viên: Phai màu và dây màu: ≥ 4 - Độ bền màu ánh sáng (cấp): + Cấp tá, úy: 6 + HSQ, chiến sỹ, học viên: ≥ 6
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->