Gói thầu: Gói thầu: Mua sắm máy tính xách tay phục vụ khen thưởng năm 2019

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200105224-00
Thời điểm đóng mở thầu 14/01/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam TNHH
Tên gói thầu Gói thầu: Mua sắm máy tính xách tay phục vụ khen thưởng năm 2019
Số hiệu KHLCNT 20200105073
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Quỹ khen thưởng Tổng công ty Điện lực miền Nam
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 06:53:00 đến ngày 2020-01-14 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 198,440,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Máy tính xách tay 10 Bộ Yêu cầu kỹ thuật vui lòng xem tài liệu kỹ thuật đính kèm. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày, trong đó thời gian giao hàng là 14 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->