Gói thầu: Gói thầu số 3: Mua sắm lắp đặt thiết bị

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200119075-01
Thời điểm đóng mở thầu 18/01/2020 22:40:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng 368 Hà Nội
Tên gói thầu Gói thầu số 3: Mua sắm lắp đặt thiết bị
Số hiệu KHLCNT 20200119051
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách huyện
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 20 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-08 22:38:00 đến ngày 2020-01-18 22:40:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,675,532,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 30,000,000 VNĐ ((Ba mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Trụ hoa trang trí 2 Bộ Trụ hoa trang trí
2 Trụ hoa trang trí 2 Bộ Trụ hoa trang trí
3 Khung hoa treo cột 2 mặt sáng – Chim Bồ Cầu, cờ Đảng 15 Bộ Khung hoa treo cột 2 mặt sáng – Chim Bồ Cầu, cờ Đảng
4 Khung hoa treo cột 2 mặt sáng – Hoa Đào 15 Bộ Khung hoa treo cột 2 mặt sáng – Hoa Đào
5 Khung hoa treo cột 2 mặt sáng – Hoa Sen 10 Bộ Khung hoa treo cột 2 mặt sáng – Hoa Sen
6 Khung hoa treo cột 2 mặt sáng – Hoa Hồng 10 Bộ Khung hoa treo cột 2 mặt sáng – Hoa Hồng
7 Khung hoa treo cột 2 mặt sáng – Hoa Logo Hà Nội 10 Bộ Khung hoa treo cột 2 mặt sáng – Hoa Logo Hà Nội
8 Khung hoa treo cột 2 mặt sáng – Hoa Trống Đồng – Hoa Sen 10 Bộ Khung hoa treo cột 2 mặt sáng – Hoa Trống Đồng – Hoa Sen
9 Thảm cỏ nhân tạo kèm bộ chữ 1 Bộ Thảm cỏ nhân tạo kèm bộ chữ
10 Sửa chữa hệ thống đèn LED trang trí 1 TB Sửa chữa hệ thống đèn LED trang trí
11 Dây cấp nguồn 2x1,5mm2 180 m Dây cấp nguồn 2x1,5mm2
12 Dây cấp nguồn 2x6mm2 75 m Dây cấp nguồn 2x6mm2
13 Ống nhựa luồn dây D20 180 m Ống nhựa luồn dây D20
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->