Gói thầu: Xây dựng Cổng thanh toán trực tuyến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200120804-00
Thời điểm đóng mở thầu 16/01/2020 17:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Tên gói thầu Xây dựng Cổng thanh toán trực tuyến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Số hiệu KHLCNT 20191278291
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Nguồn kinh phí Ứng dụng CNTT năm 2019
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 16:53:00 đến ngày 2020-01-16 17:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 651,586,717 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 9,000,000 VNĐ ((Chín triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Xây dựng Cổng thanh toán trực tuyến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 1 Phần mềm Thanh toán trực tuyến chi phí, lệ phí cho người dân khi sử dụng Dịch vụ công trực tuyến thông qua tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng.
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->