Gói thầu: Gói 14: Cung cấp lắp đặt thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống SCADA và thông tin liên lạc

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200103808-01
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 15:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
Tên gói thầu Gói 14: Cung cấp lắp đặt thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống SCADA và thông tin liên lạc
Số hiệu KHLCNT 20181048829
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn ĐTXD SPC
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 10:27:00 đến ngày 2020-01-20 15:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 128,152,200 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 1,500,000 VNĐ ((Một triệu năm trăm nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Bổ sung thiết bị RTU 560(card input 64bit) 1 Bộ Chi tiết trong yêu cầu kỹ thuật đính kèm E-HSMT Giao tại kho Công ty DVĐLMN-Km số 09 Xa Lộ Hà Nội-Phường Trường Thọ-Quận Thủ Đức
2 Bổ sung thiết bị RTU 560(card output 64bit) 1 Bộ Chi tiết trong yêu cầu kỹ thuật đính kèm E-HSMT Giao tại kho Công ty DVĐLMN-Km số 09 Xa Lộ Hà Nội-Phường Trường Thọ-Quận Thủ Đức
3 Relay điều khiển 20 T/bộ Chi tiết trong yêu cầu kỹ thuật đính kèm E-HSMT Giao tại kho Công ty DVĐLMN-Km số 09 Xa Lộ Hà Nội-Phường Trường Thọ-Quận Thủ Đức
4 Relay trung gian 20 T/bộ Chi tiết trong yêu cầu kỹ thuật đính kèm E-HSMT Giao tại kho Công ty DVĐLMN-Km số 09 Xa Lộ Hà Nội-Phường Trường Thọ-Quận Thủ Đức
5 Hàng kẹp tín hiệu có dao cách ly 50 cái Chi tiết trong yêu cầu kỹ thuật đính kèm E-HSMT Giao tại kho Công ty DVĐLMN-Km số 09 Xa Lộ Hà Nội-Phường Trường Thọ-Quận Thủ Đức
6 Hàng kẹp chặn 20 cái Chi tiết trong yêu cầu kỹ thuật đính kèm E-HSMT Giao tại kho Công ty DVĐLMN-Km số 09 Xa Lộ Hà Nội-Phường Trường Thọ-Quận Thủ Đức
7 Hàng kẹp mạch áp 20 T/bộ Chi tiết trong yêu cầu kỹ thuật đính kèm E-HSMT Giao tại kho Công ty DVĐLMN-Km số 09 Xa Lộ Hà Nội-Phường Trường Thọ-Quận Thủ Đức
8 Hàng kẹp mạch dòng 20 T/bộ Chi tiết trong yêu cầu kỹ thuật đính kèm E-HSMT Giao tại kho Công ty DVĐLMN-Km số 09 Xa Lộ Hà Nội-Phường Trường Thọ-Quận Thủ Đức
9 Cáp tín hiệu có chống nhiễu 20 x 1,5mm2 hoặc 19 x 1,5mm2 100 mét Chi tiết trong yêu cầu kỹ thuật đính kèm E-HSMT Giao tại kho Công ty DVĐLMN-Km số 09 Xa Lộ Hà Nội-Phường Trường Thọ-Quận Thủ Đức
10 Cáp truyền dữ liệu data có bọc giáp 4 ruột 50 mét Chi tiết trong yêu cầu kỹ thuật đính kèm E-HSMT Giao tại kho Công ty DVĐLMN-Km số 09 Xa Lộ Hà Nội-Phường Trường Thọ-Quận Thủ Đức
11 Cáp 4 x 2,5mm2 50 mét Chi tiết trong yêu cầu kỹ thuật đính kèm E-HSMT Giao tại kho Công ty DVĐLMN-Km số 09 Xa Lộ Hà Nội-Phường Trường Thọ-Quận Thủ Đức
12 Cáp 1 x 2,5mm2 100 mét Chi tiết trong yêu cầu kỹ thuật đính kèm E-HSMT Giao tại kho Công ty DVĐLMN-Km số 09 Xa Lộ Hà Nội-Phường Trường Thọ-Quận Thủ Đức
13 Cáp CV 1x1,5mm2 200 mét Chi tiết trong yêu cầu kỹ thuật đính kèm E-HSMT Giao tại kho Công ty DVĐLMN-Km số 09 Xa Lộ Hà Nội-Phường Trường Thọ-Quận Thủ Đức
14 Vật liệu phụ (cổ cáp, gen, coss, băng keo điện, dây gút, ốc vít, nhãn cáp…) 1 Chi tiết trong yêu cầu kỹ thuật đính kèm E-HSMT Giao tại kho Công ty DVĐLMN-Km số 09 Xa Lộ Hà Nội-Phường Trường Thọ-Quận Thủ Đức
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->