Gói thầu: Gói thầu số 14 2020: Thiết bị bảo vệ và phụ kiện ngầm - công tác ĐTXD

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200120759-00
Thời điểm đóng mở thầu 16/01/2020 14:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực TP Cần Thơ
Tên gói thầu Gói thầu số 14 2020: Thiết bị bảo vệ và phụ kiện ngầm - công tác ĐTXD
Số hiệu KHLCNT 20200120712
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn ĐTXD năm 2020
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 14:32:00 đến ngày 2020-01-16 14:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 465,290,023 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Đầu cáp ngầm 1kV co nhiệt có đầu cosse 3x150 + 1x95mm2 4 bộ Đầu cáp ngầm hạ thế
2 Đầu cáp ngầm ngoài trời 24kV 3x240mm2 (kèm phụ kiện) 2 bộ Đầu cáp ngầm trung thế
3 Băng keo cách điện trung thế (ngoài trời) 8 cuộn Băng keo cách điện trung thế
4 Cầu chì tự rơi (FCO) 15/27kV 100A polymer 153 cái Cầu chì tự rơi polymer
5 Chống sét van (LA) 18kV-10kA polymer 167 cái Chống sét valse polymer
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->