Gói thầu: Gói thầu số 17DH: Cung cấp các loại con lăn

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200120538-00
Thời điểm đóng mở thầu 17/01/2020 14:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Nhiệt điện Duyên Hải Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1
Tên gói thầu Gói thầu số 17DH: Cung cấp các loại con lăn
Số hiệu KHLCNT 20190654022
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn SXKD năm 2019 - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 13:39:00 đến ngày 2020-01-17 14:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 979,859,100 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 14,000,000 VNĐ ((Mười bốn triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Con lăn thẳng 25 Con L= 1600mm, D=159mm, d= 30mm (như bản vẽ đính kèm)
2 Con lăn thẳng 25 Con L= 800mm, D=159mm, d= 30mm (như bản vẽ đính kèm)
3 Con lăn thẳng 15 Con L= 700mm, D=133mm, d= 25mm (như bản vẽ đính kèm)
4 Con lăn thẳng 15 Con L= 995mm, D=133mm, d= 25mm (như bản vẽ đính kèm)
5 Con lăn thẳng 9 Con L= 1600mm, D=133mm, d= 25mm (như bản vẽ đính kèm)
6 Con lăn thẳng 25 Con L= 1400mm, D=133mm, d= 25mm (như bản vẽ đính kèm)
7 Con lăn thẳng 15 Con L= 595mm, D=159mm, d= 40mm (như bản vẽ đính kèm)
8 Con lăn thẳng 25 Con L= 900mm, D=159mm, d= 30mm (như bản vẽ đính kèm)
9 Con lăn thẳng 8 Con L= 1365mm, D=159mm, d= 30mm (như bản vẽ đính kèm)
10 Con lăn thẳng 15 Con L= 1800mm, D=159mm, d= 35mm (như bản vẽ đính kèm)
11 Con lăn thẳng 10 Con L= 1800mm, D=159mm, d= 30mm (như bản vẽ đính kèm)
12 Con lăn thẳng 10 Con L= 1800mm, D=159mm, d= 40mm (như bản vẽ đính kèm)
13 Con lăn thẳng 25 Con L= 880mm, D=159mm, d= 30mm (như bản vẽ đính kèm)
14 Con lăn côn 25 Con L= 780mm, D=108x194mm, d= 30mm (như bản vẽ đính kèm)
15 Con lăn côn 20 Con L= 600mm, D=133x194mm, d= 35mm (như bản vẽ đính kèm)
16 Con lăn côn 65 Con L= 900mm, D=133x194mm, d= 35mm (như bản vẽ đính kèm)
17 Con lăn côn 10 Con L= 500mm, D=108x176mm, d= 30mm (như bản vẽ đính kèm)
18 Con lăn côn 25 Con L= 680mm, D=108x187mm, d= 30mm (như bản vẽ đính kèm)
19 Con lăn giảm chấn 10 Con L= 465mm, D=133mm, d= 30mm (như bản vẽ đính kèm)
20 Con lăn giảm chấn 15 Con L= 595mm, D=159mm, d= 40mm (như bản vẽ đính kèm)
21 Con lăn gân, làm sạch băng 10 Con L= 1800mm, D=159mm, d= 35mm (như bản vẽ đính kèm)
22 Con lăn gân, làm sạch băng 15 Con L= 1400mm, D=133mm, d= 25mm (như bản vẽ đính kèm)
23 Con lăn gân, làm sạch băng 10 Con L= 1600mm, D=159mm, d= 30mm (như bản vẽ đính kèm)
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->