Gói thầu: Gói thầu 08: Cung cấp cột điện BTLT

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200121120-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Kon Tum
Tên gói thầu Gói thầu 08: Cung cấp cột điện BTLT
Số hiệu KHLCNT 20200120837
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Kế hoạch vốn ĐTXD
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 42 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-10 07:51:00 đến ngày 2020-01-20 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 3,385,758,200 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 50,000,000 VNĐ ((Năm mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Cột BTLT PC.I.8,5-160-2,0 153 Cột Mục 2 - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
2 Cột BTLT PC.I.8,5-160-3,0 257 Cột Mục 2 - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
3 Cột BTLT PC.I.10-190-5,0 8 Cột Mục 2 - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
4 Cột BTLT PC.I.12-190-4,3 74 Cột Mục 2 - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
5 Cột BTLT PC.I.12-190-7,2 149 Cột Mục 2 - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
6 Cột BTLT PC.I.14-190-13 9 Cột Mục 2 - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
7 Cột BTLT PC.I.16-190-9,2 2 Cột Mục 2 - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->