Gói thầu: Gói thầu số 03: Mua chế phẩm sinh học

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200122599-00
Thời điểm đóng mở thầu 19/01/2020 17:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP SÔNG MÃ
Tên gói thầu Gói thầu số 03: Mua chế phẩm sinh học
Số hiệu KHLCNT 20200122509
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Từ nguồn sự nghiệp khoa học trong dự toán ngân sách tỉnh Thanh Hoá hàng Năm
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 45 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 22:50:00 đến ngày 2020-01-19 17:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 124,883,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 1,500,000 VNĐ ((Một triệu năm trăm nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Chế phẩm sinh học (diệt khuẩn, nấm) 53 Lít Khoản 2.2 mục 2 phần 2 chương V
2 Clorin khử trùng 183 kg Khoản 2.2 mục 2 phần 2 chương V
3 Saponin diệt tạp 366,68 kg Khoản 2.2 mục 2 phần 2 chương V
4 Vôi Dolomit 833 kg Khoản 2.2 mục 2 phần 2 chương V
5 Zeolite 933 kg Khoản 2.2 mục 2 phần 2 chương V
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->