Gói thầu: Mua sắm trang bị, lắp đặt và sửa chữa Camera giám sát những điểm trọng yếu của tỉnh

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200122510-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty cổ phần Kiểm định và Xây dựng KĐ.1
Tên gói thầu Mua sắm trang bị, lắp đặt và sửa chữa Camera giám sát những điểm trọng yếu của tỉnh
Số hiệu KHLCNT 20200122507
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách địa phương hỗ trợ
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 50 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 21:56:00 đến ngày 2020-01-20 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 4,789,835,050 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 50,000,000 VNĐ ((Năm mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Camera quan sát các tuyến đường 24 Bộ Dẫn chiếu tại chương V-Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa
2 Phần mềm quản lý và ghi hình 1 Gói Dẫn chiếu tại chương V-Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa
3 Máy chủ Quản lý lưu trữ 1 Bộ Dẫn chiếu tại chương V-Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa
4 Màn hình 8 Cái Dẫn chiếu tại chương V-Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa
5 Bộ điều khiển tín hiệu hình ảnh 1 Bộ Dẫn chiếu tại chương V-Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa
6 Máy tính quản lý hình ảnh 2 Bộ Dẫn chiếu tại chương V-Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa
7 Bộ chuyển mạch 2 Cái Dẫn chiếu tại chương V-Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa
8 Trụ và tay vươn gắn camera cần vươn 1,5m 6 Cây Dẫn chiếu tại chương V-Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa
9 Trụ và tay vươn gắn camera cần vươn 4,5m 13 Cây Dẫn chiếu tại chương V-Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa
10 Cáp mạng 960 Mét Dẫn chiếu tại chương V-Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa
11 Tủ kỹ thuật ngoài trời 19 Tủ Dẫn chiếu tại chương V-Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa
12 CB bảo vệ thiết bị 20 Cái Dẫn chiếu tại chương V-Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa
13 Dây HDMI 10 Sợi Dẫn chiếu tại chương V-Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa
14 Dây cáp nguồn 2.110 Mét Dẫn chiếu tại chương V-Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa
15 Nguồn chuyên dụng cho camera 24 Bộ Dẫn chiếu tại chương V-Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa
16 Khung giá treo màn hình 8 Cái Dẫn chiếu tại chương V-Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa
17 Ống nhựa HDPE 32mm 2.110 Mét Dẫn chiếu tại chương V-Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa
18 Đường truyền Metronet 4Mbps cho các Camera (13 Camera mới và 6 Camera cũ di dời) 19 2 tháng Dẫn chiếu tại chương V-Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa
19 Đường truyền dẫn trục Metronet 150Mbps truyền tín hiệu từ các Camera về trung tâm chỉ huy 1 2 tháng Dẫn chiếu tại chương V-Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa
20 Dịch vụ bảo trì các tuyến truyền dẫn thuộc hệ thống camera cũ 15 2 tháng Dẫn chiếu tại chương V-Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa
21 Chi phí nhân công và vật tư phụ phục vụ di dời hệ thống 06 camera giám sát 1 Gói Dẫn chiếu tại chương V-Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa
22 Chi phí nhân công và vật tư phụ phục vụ lắp mới hệ thống điều khiển và 13 camera giám sát 1 Gói Dẫn chiếu tại chương V-Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa
23 Chi phí nhân công và vật tư phụ phục vụ sửa chữa, thay thế 11 camera giám sát 1 Gói Dẫn chiếu tại chương V-Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->