Gói thầu: Gói thầu số 02: Mua thức ăn công nghiệp nuôi Thương Phẩm

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200123783-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 17:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Thiệu Hóa
Tên gói thầu Gói thầu số 02: Mua thức ăn công nghiệp nuôi Thương Phẩm
Số hiệu KHLCNT 20200123320
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Từ nguồn sự nghiệp khoa học trong dự toán ngân sách tỉnh Thanh Hoá hàng năm
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 45 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-10 10:57:00 đến ngày 2020-01-20 17:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 154,036,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 2,000,000 VNĐ ((Hai triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Thức ăn tinh hỗn hợp cho thỏ bố mẹ 11.885 kg Khoản 2.2 mục 2 phần 2 chương V
2 thức ăn tinh bổ sung thỏ thương phẩm 333 kg Khoản 2.2 mục 2 phần 2 chương V
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->