Gói thầu: Gói thầu 19TBC-G91: Cung cấp thiết bị nhất thứ 110kV

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200123255-00
Thời điểm đóng mở thầu 21/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Tổng công ty Điện lực miền Trung
Tên gói thầu Gói thầu 19TBC-G91: Cung cấp thiết bị nhất thứ 110kV
Số hiệu KHLCNT 20191143849
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Vốn ĐTXD và SCL 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 168 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-10 10:51:00 đến ngày 2020-01-21 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,808,259,200 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 27,000,000 VNĐ ((Hai mươi bảy triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Máy cắt loại 3 pha, 123kV-1250A-31,5kA/1s. MC_123kV 1 bộ Máy cắt loại 3 pha, 123kV-1250A-31,5kA/1s.
2 Dao cách ly 3 pha, 123kV-1250A-31,5kA/1s, loại 2 lưỡi tiếp đất (trọn bộ). DCL_123kV_2LTĐ 2 bộ Dao cách ly 3 pha, 123kV-1250A-31,5kA/1s, loại 2 lưỡi tiếp đất (trọn bộ).
3 Dao cách ly 3 pha, 123kV-1250A-31,5kA/1s, loại 1 lưỡi tiếp đất (trọn bộ) DCL_123kV_1LTĐ 1 bộ Dao cách ly 3 pha, 123kV-1250A-31,5kA/1s, loại 1 lưỡi tiếp đất (trọn bộ)
4 Chống sét van 96kV, loại 1 pha, 10kA, kiểu ZnO, kèm bộ đếm sét. CSV_96kV 15 bộ Chống sét van 96kV, loại 1 pha, 10kA, kiểu ZnO, kèm bộ đếm sét.
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->