Gói thầu: Mua sắm máy biến áp khu vực Hạ Long, Hoành Bồ, Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200122749-00
Thời điểm đóng mở thầu 07/02/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NINH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Tên gói thầu Mua sắm máy biến áp khu vực Hạ Long, Hoành Bồ, Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều
Số hiệu KHLCNT 20200119310
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn KHCB, TDTM của NPC
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-10 09:44:00 đến ngày 2020-02-07 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 10,746,158,611 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 161,000,000 VNĐ ((Một trăm sáu mươi mốt triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Máy biến áp 180kVA-35/0,4KV 180kVA-35/0,4KV 2 Máy Mục 2 chương V HSMT
2 Máy biến áp 180kVA-10(22)/0,4KV 180kVA-10(22)/0,4KV 2 Máy Mục 2 chương V HSMT
3 Máy biến áp 250kVA-22/0,4kV 250kVA-22/0,4kV 1 Máy Mục 2 chương V HSMT
4 Máy biến áp 250kVA-35/0,4kV 250kVA-35/0,4kV 2 Máy Mục 2 chương V HSMT
5 Máy biến áp 320kVA-22/0,4kV 320kVA-22/0,4kV 3 Máy Mục 2 chương V HSMT
6 Máy biến áp 320kVA-35/0,4kV 320kVA-35/0,4kV 3 Máy Mục 2 chương V HSMT
7 Máy biến áp 400kVA-22/0,4kV 400kVA-22/0,4kV 15 Máy Mục 2 chương V HSMT
8 Máy biến áp 400kVA-22/0,4kV-Plugin 400kVA-22/0,4kV-Plugin 9 Máy Mục 2 chương V HSMT
9 Máy biến áp 400kVA-35/0,4kV 400kVA-35/0,4kV 4 Máy Mục 2 chương V HSMT
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->