Gói thầu: Gói thầu 19TBC-G92: Cung cấp cách điện và phụ kiện 110kV

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200122752-00
Thời điểm đóng mở thầu 22/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Tổng công ty Điện lực miền Trung
Tên gói thầu Gói thầu 19TBC-G92: Cung cấp cách điện và phụ kiện 110kV
Số hiệu KHLCNT 20191143849
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Vốn sửa chữa lớn 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 84 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-10 09:19:00 đến ngày 2020-01-22 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 3,717,376,390 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 55,000,000 VNĐ ((Năm mươi năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Cách điện néo đơn thủy tinh -10 bát (U120) + phụ kiện trọn bộ CNĐ_10_U120 39 Chuỗi Chuỗi cách điện néo đơn thủy tinh -10 bát (U120) + phụ kiện trọn bộ
2 Cách điện néo kép thủy tinh - 20 bát (U120) + phụ kiện trọn bộ CNK_20_U120 6 Chuỗi Chuỗi cách điện néo kép thủy tinh - 20 bát (U120) + phụ kiện trọn bộ
3 Cách điện đỡ đơn thủy tinh - 9 bát (U70) + phụ kiện trọn bộ CĐĐ_9_U70 198 Chuỗi Chuỗi cách điện đỡ đơn thủy tinh - 9 bát (U70) + phụ kiện trọn bộ
4 Cách điện đỡ kép thủy tinh - 18 bát (U70) + phụ kiện trọn bộ CĐK_18_U70 6 Chuỗi Chuỗi cách điện đỡ kép thủy tinh - 18 bát (U70) + phụ kiện trọn bộ
5 Cách điện néo đơn thủy tinh (U120) CĐN_U120 840 Bát Bát cách điện néo đơn thủy tinh (U120)
6 Cách điện đỡ kép thủy tinh (U70) CĐĐ_U70 1.197 Bát Bát cách điện đỡ kép thủy tinh (U70)
7 Chuỗi cách điện đỡ đơn bằng thủy tinh U70BLP (8 bát/chuỗi), không bao gồm phụ kiện. CĐĐ_8_U70 198 Chuỗi Chuỗi cách điện đỡ đơn bằng thủy tinh U70BLP, không bao gồm phụ kiện (08 bát cách điện).
8 Chuỗi cách điện néo đơn bằng thủy tinh U120BLP (9 bát/chuỗi), không bao gồm phụ kiện CNĐ_9_U120 108 Chuỗi Chuỗi cách điện néo đơn bằng thủy tinh U120BLP, không bao gồm phụ kiện (08 bát cách điện)
9 Chuỗi đỡ cho dây dẫn ACSR-185/29 (cách điện polymer) 110KV-70kN CĐĐ_P_70 495 Chuỗi Chuỗi đỡ cho dây dẫn ACSR-185/29 (cách điện polymer) 110KV-70kN
10 Chuỗi néo cho dây dẫn ACSR-185/29 (cách điện polymer) 110KV-120kN CNĐ_P_120 306 Chuỗi Chuỗi néo cho dây dẫn ACSR-185/29 (cách điện polymer) 110KV-120kN
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->