Gói thầu: VTTB 10 2020 - Nắp chụp, băng keo, ống gen

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200124197-00
Thời điểm đóng mở thầu 31/01/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH - Công ty Điện lực Tân Bình
Tên gói thầu VTTB 10 2020 - Nắp chụp, băng keo, ống gen
Số hiệu KHLCNT 20200116008
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn SCL, SXKD năm 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 360 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-10 14:31:00 đến ngày 2020-01-31 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 171,382,761 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 2,570,000 VNĐ ((Hai triệu năm trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Nắp chụp đầu sứ MBT PP 120 Cái Chi tiết tại Phụ lục 3- Quy cách kỹ thuật
2 Nắp chụp kẹp quai 170 Cái Chi tiết tại Phụ lục 3- Quy cách kỹ thuật
3 Chụp đầu cực FCO 200 Cái Chi tiết tại Phụ lục 3- Quy cách kỹ thuật
4 Chụp đầu cực LA 200 Cái Chi tiết tại Phụ lục 3- Quy cách kỹ thuật
5 Nắp chụp đầu cực LBFCO 110 Cái Chi tiết tại Phụ lục 3- Quy cách kỹ thuật
6 Ống gen co nhiệt 30/15-95mm2 90 Mét Chi tiết tại Phụ lục 3- Quy cách kỹ thuật
7 Ống gen co nhiệt CĐ trung thế ĐK50mm2 150 Mét Chi tiết tại Phụ lục 3- Quy cách kỹ thuật
8 Băng keo hạ thế 1.200 Cuộn Chi tiết tại Phụ lục 3- Quy cách kỹ thuật
9 Băng keo CĐ trung thế 170 Cuộn Chi tiết tại Phụ lục 3- Quy cách kỹ thuật
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->