Gói thầu: Xây dựng Hệ thống thông tin Công báo điện tử

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200128477-00
Thời điểm đóng mở thầu 21/01/2020 08:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Tên gói thầu Xây dựng Hệ thống thông tin Công báo điện tử
Số hiệu KHLCNT 20191281803
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Nguồn kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh năm 2020
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-13 15:07:00 đến ngày 2020-01-21 08:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 936,473,800 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 14,047,107 VNĐ ((Mười bốn triệu bốn mươi bảy nghìn một trăm lẻ bảy đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Phần mềm nhận dạng chữ tiếng Việt và số hóa, bóc tách dữ liệu DataStation (hoặc phần mềm có tính năng tương tự). 1 Bản Quyền Theo chương V của E-HSMT Bản quyền sử dụng vĩnh viễn
2 Phần mềm Công báo điện tử 1 Phần Mềm Theo chương V của E-HSMT
3 Tạo lập CSDL (dữ liệu từ 2006 đến 2019 gồm: 1112 số Công báo, 8427 văn bản) 1 Gói Theo chương V của E-HSMT
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->