Gói thầu: Gói thầu số 06: Sứ các loại

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200101295-00
Thời điểm đóng mở thầu 31/01/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Hậu Giang
Tên gói thầu Gói thầu số 06: Sứ các loại
Số hiệu KHLCNT 20191249353
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Sản xuất kinh doanh
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-13 14:24:00 đến ngày 2020-01-31 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,266,056,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 16,000,000 VNĐ ((Mười sáu triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Sứ chằng hạ áp 80 Cái Sứ hạ áp
2 Sứ chằng trung áp 380 Cái Sứ trung áp
3 Sứ đứng 24kV 2.000 Cái Sứ đứng
4 Sứ đứng + ty sứ (bọc chì) 726 Bộ Sứ đứng
5 Sứ treo 24kV polymer 1.000 Cái Sứ treo
6 Ty sứ đứng 24KV (đầu bọc chì) 1.009 Cái Ty sứ
7 Chân sứ đỉnh thẳng 870mm (bọc chì) 600 Cái Chân sứ đỉnh
8 Chân sứ đỉnh cong 870mm2 (bọc chì) 370 Cái Chân sứ đỉnh
9 Sứ cong hình chữ C 7.000 Cái Sứ cong
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->