Gói thầu: Mua sắm CCDC-DCĐN-VSCN năm 2020

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200112280-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Gia Định
Tên gói thầu Mua sắm CCDC-DCĐN-VSCN năm 2020
Số hiệu KHLCNT 20200112182
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn SXKD 2020
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 4 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-13 09:44:00 đến ngày 2020-01-20 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 537,106,625 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 8,000,000 VNĐ ((Tám triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Bút thử điện hạ thế 182 Cái Theo yêu cầu về kỹ thuật ở chương V
2 Dây an toàn 12 Bộ Theo yêu cầu về kỹ thuật ở chương V
3 Dây quàng qua trụ 60 Cái Theo yêu cầu về kỹ thuật ở chương V
4 Găng tay cách điện hạ thế 70 Đôi Theo yêu cầu về kỹ thuật ở chương V
5 Găng tay cách điện trung thế 4 Đôi Theo yêu cầu về kỹ thuật ở chương V
6 Sào 3 khúc 2 Cây Theo yêu cầu về kỹ thuật ở chương V
7 Sào 5 khúc 6 Cây Theo yêu cầu về kỹ thuật ở chương V
8 Ti leo trụ 150 Cái Theo yêu cầu về kỹ thuật ở chương V
9 Tiếp địa hạ thế cho MCCB 16 Bộ Theo yêu cầu về kỹ thuật ở chương V
10 Túi cấp cứu 14 Cái Theo yêu cầu về kỹ thuật ở chương V
11 Ampère kềm 600A-1000A 14 Cái Theo yêu cầu về kỹ thuật ở chương V
12 Ampère kềm loại đa năng 2 Cái Theo yêu cầu về kỹ thuật ở chương V
13 Kềm bấm cosse cộng lực (loại nhỏ) 5 Cái Theo yêu cầu về kỹ thuật ở chương V
14 Kềm răng thợ điện 102 Cái Theo yêu cầu về kỹ thuật ở chương V
15 Kéo cắt cáp cầm tay 5 Cái Theo yêu cầu về kỹ thuật ở chương V
16 Kéo cắt cáp cầm tay (loại lớn) 3 Cái Theo yêu cầu về kỹ thuật ở chương V
17 Máy khoan điện cầm tay 5 Máy Theo yêu cầu về kỹ thuật ở chương V
18 Máy vặn vít 6 Máy Theo yêu cầu về kỹ thuật ở chương V
19 Máy siết boulon dùng pin 4 Máy Theo yêu cầu về kỹ thuật ở chương V
20 Máy cưa kiếm dùng pin 4 Máy Theo yêu cầu về kỹ thuật ở chương V
21 Molette 12" 26 Cái Theo yêu cầu về kỹ thuật ở chương V
22 Tuocnovit dẹt 116 Cái Theo yêu cầu về kỹ thuật ở chương V
23 Tuocnovit paker 116 Cái Theo yêu cầu về kỹ thuật ở chương V
24 Thang nhôm loại rút 4m 19 Cái Theo yêu cầu về kỹ thuật ở chương V
25 Bộ khóa miệng 14-24 2 Bộ Theo yêu cầu về kỹ thuật ở chương V
26 Bộ khóa lục giác 2 Bộ Theo yêu cầu về kỹ thuật ở chương V
27 Khóa lắc vòng 13-17 50 Cái Theo yêu cầu về kỹ thuật ở chương V
28 Kềm bấm chết 12 Cái Theo yêu cầu về kỹ thuật ở chương V
29 Máy chỉ thị thứ tự pha hạ thế 3 Bộ Theo yêu cầu về kỹ thuật ở chương V
30 Đèn pin cá nhân (đèn led) 97 Cái Theo yêu cầu về kỹ thuật ở chương V
31 Đèn pha (12V sử dụng accu) 12 Bộ Theo yêu cầu về kỹ thuật ở chương V
32 Cờ lê đo lực 4 Bộ Theo yêu cầu về kỹ thuật ở chương V
33 Câu liêm 4 Cái Theo yêu cầu về kỹ thuật ở chương V
34 Dao chặt cây 8 Cái Theo yêu cầu về kỹ thuật ở chương V
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->