Gói thầu: Thiết bị

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200130616-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 23:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG SH
Tên gói thầu Thiết bị
Số hiệu KHLCNT 20190904461
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách thành phố phân cấp
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 6 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-13 22:52:00 đến ngày 2020-01-20 23:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,605,215,600 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 17,000,000 VNĐ ((Mười bảy triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Máy chiếu 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
2 Màn chiếu 3 chân 120 inch 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
3 Máy nước nóng lạnh 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
4 Bàn làm việc 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
5 Tủ hồ sơ, tài liệu 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
6 Ghế lưới chân quỳ 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
7 Máy vi tính để bàn 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
8 Bàn làm việc 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
9 Tủ hồ sơ, tài liệu 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
10 Ghế lưới chân quỳ 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
11 Máy vi tính để bàn 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
12 Máy in Laser A4 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
13 Bàn làm việc 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
14 Tủ hồ sơ, tài liệu 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
15 Ghế lưới chân quỳ 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
16 Máy vi tính để bàn 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
17 Máy in Laser A4 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
18 Bàn làm việc 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
19 Ghế lưới chân quỳ 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
20 Tủ hồ sơ, tài liệu 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
21 Máy vi tính để bàn 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
22 Máy in Laser A4 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
23 Bàn tiếp dân 1 Bộ Mục 2 chương V E-HSMT
24 Ghế lưới chân quỳ 10 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
25 Tủ hồ sơ, tài liệu 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
26 Bảng trang trí 2 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
27 Bàn làm việc 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
28 Ghế lưới chân quỳ 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
29 Tủ hồ sơ, tài liệu 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
30 Máy vi tính để bàn 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
31 Máy in Laser A4 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
32 Bàn làm việc 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
33 Tủ hồ sơ, tài liệu 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
34 Ghế lưới chân quỳ 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
35 Máy vi tính để bàn 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
36 Máy in Laser A4 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
37 Bàn làm việc 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
38 Tủ hồ sơ, tài liệu 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
39 Ghế lưới chân quỳ 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
40 Máy vi tính để bàn 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
41 Máy in Laser A4 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
42 Ghế băng inox ngồi chờ 4 chỗ 6 Bộ Mục 2 chương V E-HSMT
43 Bàn họp + tiếp khách 1 Bộ Mục 2 chương V E-HSMT
44 Ghế lưới chân quỳ 14 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
45 Ghế xoay 2 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
46 Bàn tiếp dân liên kết có vách ngăn 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
47 Tủ hồ sơ liên kết 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
48 Quốc huy 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
49 Đèn màu trang trí 6 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
50 Gương soi toàn thân 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
51 Bảng niêm yết thủ tục hành chính 2 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
52 Bảng thông tin 3 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
53 Bảng tên để bàn 8 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
54 Hệ thống xếp hàng tự động 1 Bộ Mục 2 chương V E-HSMT
55 Máy vi tính để bàn 4 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
56 Máy in Laser A4 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
57 Tivi LCD 43" + Khung giá treo 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
58 Màn hình LED tương tác 55" 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
59 Khung giá đỡ màn hình LED và phụ kiện lắp đặt 1 Bộ Mục 2 chương V E-HSMT
60 Bàn làm việc 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
61 Tủ hồ sơ, tài liệu 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
62 Ghế lưới chân quỳ 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
63 Bảng tiêu lệnh công an 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
64 Khẩu hiệu 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
65 Bàn làm việc 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
66 Tủ hồ sơ, tài liệu 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
67 Ghế lưới chân quỳ 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
68 Máy vi tính để bàn 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
69 Máy in Laser A4 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
70 Bàn làm việc 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
71 Ghế xoay 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
72 Tủ trưng bày 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
73 Tủ hồ sơ, tài liệu 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
74 Bàn họp + tiếp khách 1 Bộ Mục 2 chương V E-HSMT
75 Ghế lưới chân quỳ 8 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
76 Máy vi tính để bàn 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
77 Máy in Laser A4 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
78 Máy lạnh 1.5 HP + vật tư, nhân công lắp đặt 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
79 Bàn làm việc 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
80 Tủ hồ sơ, tài liệu 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
81 Ghế xoay 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
82 Máy vi tính để bàn 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
83 Bàn làm việc 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
84 Tủ hồ sơ, tài liệu 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
85 Ghế xoay 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
86 Máy vi tính để bàn 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
87 Máy in Laser A4 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
88 Bàn làm việc 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
89 Ghế xoay 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
90 Tủ trưng bày 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
91 Tủ hồ sơ, tài liệu 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
92 Bàn họp + tiếp khách 1 Bộ Mục 2 chương V E-HSMT
93 Ghế lưới chân quỳ 10 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
94 Máy vi tính để bàn 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
95 Máy in Laser A4 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
96 Máy lạnh 1.5 HP + vật tư, nhân công lắp đặt 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
97 Bàn làm việc 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
98 Tủ hồ sơ, tài liệu 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
99 Ghế xoay 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
100 Máy vi tính để bàn 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
101 Máy in Laser A4 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
102 Bàn làm việc 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
103 Tủ hồ sơ, tài liệu 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
104 Bàn họp + tiếp khách 1 Bộ Mục 2 chương V E-HSMT
105 Ghế lưới chân quỳ 4 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
106 Máy vi tính để bàn 2 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
107 Máy in Laser A4 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
108 Tủ hồ sơ, tài liệu 1 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
109 Thiết bị phát Wifi 2 cái Mục 2 chương V E-HSMT
110 Màn cửa các khối phòng 180 m2 Mục 2 chương V E-HSMT
111 Thùng rác composite hình con vật 2 cái Mục 2 chương V E-HSMT
112 Bảng tên phòng 1 bộ Mục 2 chương V E-HSMT
113 Bảng chỉ dẫn 4 cái Mục 2 chương V E-HSMT
114 Bảng nội quy 2 cái Mục 2 chương V E-HSMT
115 Máy nước nóng lạnh 1 cái Mục 2 chương V E-HSMT
116 Bình chữa cháy CO2 6 Bình Mục 2 chương V E-HSMT
117 Bình chữa cháy bột khô MFZ4 6 Bình Mục 2 chương V E-HSMT
118 Giá treo bình chữa cháy 12 Cái Mục 2 chương V E-HSMT
119 Bộ bảng Tiêu lệnh + Nội quy 6 Bộ Mục 2 chương V E-HSMT
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->