Gói thầu: 10MSHH2020: Mua vật tư phục vụ sửa chữa lớn năm 2020

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200129908-00
Thời điểm đóng mở thầu 06/02/2020 14:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Thanh Oai
Tên gói thầu 10MSHH2020: Mua vật tư phục vụ sửa chữa lớn năm 2020
Số hiệu KHLCNT 20200129878
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Sửa chữa lớn năm 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-13 17:13:00 đến ngày 2020-02-06 14:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 4,719,793,503 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 50,000,000 VNĐ ((Năm mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 ATM 1 pha 40A 8.689 cái ATM 1 pha 40A
2 Băng dính cách điện hạ thế 3.069 cuộn Băng dính cách điện hạ thế
3 Cáp vặn xoắn ABC4x95 324 m Cáp vặn xoắn ABC4x95
4 Chữ lẻ 54.693 cái Chữ lẻ
5 Đai thép (1,5m/bộ) + Khoá đai 3.394 bộ Đai thép (1,5m/bộ) + Khoá đai
6 Dây bọc 0,6/1kV XLPE/PVC M2*25 mm2 7.296 m Dây bọc 0,6/1kV XLPE/PVC M2*25 mm2
7 Dây bọc 0.6/1kV XLPE/PVC M4*25 mm2 1.634 m Dây bọc 0.6/1kV XLPE/PVC M4*25 mm2
8 Dây dẫn 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x10mm 14.890,4 m Dây dẫn 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x10mm
9 Dây dẫn 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x25mm 570,4 m Dây dẫn 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC 1x25mm
10 Ghíp IPC 120-120 (35-120/6-120) 2bu lông 3.802 bộ Ghíp IPC 120-120 (35-120/6-120) 2bu lông
11 Ghíp nhôm 3 bu lông 50-240 95 bộ Ghíp nhôm 3 bu lông 50-240
12 Hòm 1 công tơ 3 pha không vị trí lắp TI, ATM 100A trọn bộ 13 hòm Hòm 1 công tơ 3 pha không vị trí lắp TI, ATM 100A trọn bộ
13 Hòm 1 công tơ 3 pha không vị trí lắp TI, ATM 40A trọn bộ 318 hòm Hòm 1 công tơ 3 pha không vị trí lắp TI, ATM 40A trọn bộ
14 Hòm 1 công tơ 3 pha không vị trí lắp TI, ATM 63A trọn bộ 13 hòm Hòm 1 công tơ 3 pha không vị trí lắp TI, ATM 63A trọn bộ
15 Hòm 4 công tơ 1 pha Composite (không cầu chì, không ATM) 2.803 hòm Hòm 4 công tơ 1 pha Composite (không cầu chì, không ATM)
16 Hộp phân dây Composite (vỏ, 4 đầu cốt AM120, 24 đầu cốt AM25, gông) 95 hộp Hộp phân dây Composite (vỏ, 4 đầu cốt AM120, 24 đầu cốt AM25, gông)
17 Phôi phiên 8 622 cái Phôi phiên 8
18 Phôi tư gia 11.579 cái Phôi tư gia
19 Xà đỡ 3 hòm công tơ cột li tâm - đơn (14,64kg/bộ) 35 bộ Xà đỡ 3 hòm công tơ cột li tâm - đơn (14,64kg/bộ)
20 Xà đỡ 3 hòm công tơ cột vuông - đơn (12,06kg/bộ) 35 bộ Xà đỡ 3 hòm công tơ cột vuông - đơn (12,06kg/bộ)
21 Xà đỡ 3 hòm công tơ cột vuông - đôi - dọc tuyến (12,18kg/bộ) 2 bộ Xà đỡ 3 hòm công tơ cột vuông - đôi - dọc tuyến (12,18kg/bộ)
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->