Gói thầu: Gói thầu số 7 Thiết bị phòng học chức năng (mới 100%)

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200129544-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 17:10:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh
Tên gói thầu Gói thầu số 7 Thiết bị phòng học chức năng (mới 100%)
Số hiệu KHLCNT 20200129495
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác (nếu có)
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-13 16:55:00 đến ngày 2020-01-20 17:10:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,803,219,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 25,000,000 VNĐ ((Hai mươi năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Tủ bày đồ nhỏ 5 Chiếc Theo chương V - yêu cầu về kỹ thuật
2 Tủ để sa bàn 1 Chiếc Theo chương V - yêu cầu về kỹ thuật
3 Tủ bày kỷ vật 1 Chiếc Theo chương V - yêu cầu về kỹ thuật
4 Tủ bày đồ lớn 1 Chiếc Theo chương V - yêu cầu về kỹ thuật
5 Tủ sắt 1 Chiếc Theo chương V - yêu cầu về kỹ thuật
6 Tủ để đồ 1 Chiếc Theo chương V - yêu cầu về kỹ thuật
7 Giá để tài liệu 1 Chiếc Theo chương V - yêu cầu về kỹ thuật
8 Bàn 4 Chiếc Theo chương V - yêu cầu về kỹ thuật
9 Ghế ngồi 32 Chiếc Theo chương V - yêu cầu về kỹ thuật
10 Bộ bàn ghế học sinh liền bàn 24 Bộ Theo chương V - yêu cầu về kỹ thuật
11 Bàn ghế giáo viên (01 bàn và 01 ghế ngồi): 01 bộ cho phòng Đa năng và 11 thay thế cho các phòng học cũ 12 Bộ Theo chương V - yêu cầu về kỹ thuật
12 Bảng từ viết phấn 1 Chiếc Theo chương V - yêu cầu về kỹ thuật
13 Tủ đồ dùng 1 Chiếc Theo chương V - yêu cầu về kỹ thuật
14 Máy vi tính 70 máy Theo chương V - yêu cầu về kỹ thuật
15 Bàn 70 cái Theo chương V - yêu cầu về kỹ thuật
16 Ghế ngồi 70 cái Theo chương V - yêu cầu về kỹ thuật
17 Tủ y tế 1 Chiếc Theo chương V - yêu cầu về kỹ thuật
18 Xe đẩy 1 Chiếc Theo chương V - yêu cầu về kỹ thuật
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->