Gói thầu: Trang bị vật tư, phụ kiện phục vụ phủ sóng LTE trong các tòa nhà cao tầng đợt 1

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200119955-00
Thời điểm đóng mở thầu 30/01/2020 11:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Bắc, chi nhánh Tổng công ty Viễn thông MobiFone
Tên gói thầu Trang bị vật tư, phụ kiện phục vụ phủ sóng LTE trong các tòa nhà cao tầng đợt 1
Số hiệu KHLCNT 20200104292
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Chi phí sản xuất kinh doanh
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 45 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-13 15:43:00 đến ngày 2020-01-30 11:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 4,839,758,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 72,000,000 VNĐ ((Bảy mươi hai triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Module chuyển đổi quang điện BIDI 1,25G 502 cặp Module chuyển đổi quang điện BIDI 1,25G Yêu cầu kỹ thuật chi tiết nêu tại mục 2.1, chương V, E-HSMT 
2 Module chuyển đổi quang điện BIDI 10G 502 cặp Module chuyển đổi quang điện BIDI 10G Yêu cầu kỹ thuật chi tiết nêu tại mục 2.1, chương V, E-HSMT 
3 Tải giả 100W 126 chiếc Tải giả 100W Yêu cầu kỹ thuật chi tiết nêu tại mục 2.1, chương V, E-HSMT 
4 Hybrid couple 3dB 126 chiếc Hybrid couple 3dB Yêu cầu kỹ thuật chi tiết nêu tại mục 2.1, chương V, E-HSMT 
5 Jumper 4m (4.3_10 Male - N Male) 204 sợi Jumper 4m (4.3_10 Male - N Male) Yêu cầu kỹ thuật chi tiết nêu tại mục 2.1, chương V, E-HSMT 
6 Jumper 4m (7/16 DIN Male - N Male) 801 sợi Jumper 4m (7/16 DIN Male - N Male) Yêu cầu kỹ thuật chi tiết nêu tại mục 2.1, chương V, E-HSMT 
7 Connector 7/16 DIN Male cho Jumper 1/2 to 502 chiếc Connector 7/16 DIN Male cho Jumper 1/2 to Yêu cầu kỹ thuật chi tiết nêu tại mục 2.1, chương V, E-HSMT 
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->