Gói thầu: Mua sắm phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu và USB Token

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200129586-00
Thời điểm đóng mở thầu 21/01/2020 08:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu VIỆN TÍCH HỢP HỆ THỐNG/HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ
Tên gói thầu Mua sắm phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu và USB Token
Số hiệu KHLCNT 20200129387
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách nhà nước
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-13 15:32:00 đến ngày 2020-01-21 08:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 180,000,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Hệ quản trị CSDL SQL Server: SQLSvrStd 2017 SNGL OLP NL. 1 bộ Phần mềm bản quyền của công ty Microsoft. Phần mềm bản quyền của Microsoft; Server + CAL; Open License, hosting. Tính năng: Quản trị CSDL, tạo lập CSDL, phân quyền người dùng, thực hiện các chức năng sao lưu, đồng bộ, khôi phục dữ liệu.
2 Hệ quản trị CSDL Oracle: Oracle Database Enterprise Edition - Named User Plus. 1 bộ Phần mềm bản quyền của công ty Oracle. Phần mềm bản quyền của Oracle; Server; Open License. Tính năng: Quản trị CSDL, tạo lập CSDL, phân quyền người dùng, thực hiện các chức năng sao lưu, đồng bộ, khôi phục dữ liệu.
3 USB Token 5 Chiếc Thiết bị của một trong các nhà cung cấp dịch vụ chứng thư số (BKAV, VNPT, …). Có chứa các dữ liệu: Khóa công khai (Public Key) và Chứng thư số (Digital Certificate); Khóa riêng (Private Key); Dữ liệu trong USB Token được bảo vệ bởi một mã nhận dạng cá nhân – mã PIN (Personal Identification Number).
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->