Gói thầu: Gói thầu số 01 2020: Trụ BTLT, đà cản, đế neo - công tác SXKD

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200129141-00
Thời điểm đóng mở thầu 11/02/2020 08:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực TP Cần Thơ
Tên gói thầu Gói thầu số 01 2020: Trụ BTLT, đà cản, đế neo - công tác SXKD
Số hiệu KHLCNT 20200129110
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn SXKD năm 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 365 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-14 15:21:00 đến ngày 2020-02-11 08:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,185,647,200 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 28,000,000 VNĐ ((Hai mươi tám triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Trụ BTLT DUL 7,5m- 300 kgf, không tiếp địa, K=2 447 trụ Trụ mới, dự ứng lục, không tiếp địa
2 Trụ BTLT DUL 7,5m- 200 kgf, không tiếp địa, K=2 3 trụ Trụ mới, dự ứng lục, không tiếp địa
3 Trụ BTLT DUL 8,5m- 300 kgf, không tiếp địa, K=2 36 trụ Trụ mới, dự ứng lục, không tiếp địa
4 Trụ BTLT DUL 10,5m- 350 kgf, không tiếp địa, K=2 21 trụ Trụ mới, dự ứng lục, không tiếp địa
5 Trụ BTLT DUL 12m- 540 kgf, không tiếp địa, K=2 61 trụ Trụ mới, dự ứng lục, không tiếp địa
6 Trụ BTLT DUL 14m- 650 kgf, không tiếp địa, K=2 113 trụ Trụ mới, dự ứng lục, không tiếp địa
7 Trụ BTLT DUL 16m- 1000 kgf, không tiếp địa, K=2 1 trụ Trụ mới, dự ứng lục, không tiếp địa
8 Trụ BTLT DUL 18m- 1100 kgf, không tiếp địa, K=2 1 trụ Trụ mới, dự ứng lục, không tiếp địa
9 Đà cản 1,2m 264 cái Đà cản
10 Đà cản 1,5m 4 cái Đà cản
11 Móng neo bê tông 200x1200mm 2 cái Neo
12 Móng neo 400x1200 18 cái Neo
13 Móng neo 400x1500 20 cái Neo
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->