Gói thầu: Gói thầu số 08: Thiết bị

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200130843-00
Thời điểm đóng mở thầu 18/01/2020 08:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bác Ái
Tên gói thầu Gói thầu số 08: Thiết bị
Số hiệu KHLCNT 20190907453
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và bền vững
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-14 10:19:00 đến ngày 2020-01-18 08:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 159,140,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Giường Đơn 5 cái KT: Cao đầu 90cm, Rộng 120cm, dài 200cm. Làm bằng gỗ nhóm 3 Phun PU
2 Tủ treo áo 5 cái KT: Cao 190cm, Rộng 50cm, dài 100cm. Chân, viền làm bằng gỗ nhóm 3; Hông, tầng làm bằng gỗ ghép phủ verneir, cánh của ván HDF phủ verneir phun PU
3 Bàn làm việc 5 cái KT: Cao 76cm, Rộng 60cm, dài 120cm. Làm bằng gỗ ghép 18ly Phun PU. Hộc kéo lắp khóa chuyền, Rây kéo loại sắt dày 3 tầng
4 Ghế tựa gỗ 12 cái KT: Mặt ghế 40x40cm, cao mặt 45cm, cao tựa 65cm. Yêu cầu làm gỗ N4 dầu, mặt ghế bằng gỗ ghép dày 18 ly Phun PU
5 Bàn ăn 2 cái KT: Cao 75cm, Đường kính 120cm. Yêu cầu làm gỗ N4, mặt bàn bằng gỗ ghép dày 18 ly Phun PU
6 Ghế ăn 12 cái KT: Cao 45cm, bảng rộng 25cm. Làm bằng gỗ nhóm 3 toàn bộ Phun PU
7 Bàn làm việc 2 thùng 2 cái KT: Cao 76cm, Rộng 80cm, dài 170cm. Làm bằng gỗ ghép phủ vereir, phu PU. Lắp khóa chuyền 3 hộc, Rây 3 tầng
8 Ghế nệm xoay 2 cái KT: Cao từ 110 đến 125 76cm, Rộng 64cm. Ghế lưng cao bọc vải nỉ
9 Tủ hồ sơ kính 3 cánh 2 cái KT: Cao 190cm, Rộng 40cm, dài 150cm. Khung, chân, viền gỗ nhóm 4. hông, tầng, cửa làm bằng gỗ ghép dày 18 ly phủ verneir phun PU
10 Tủ hồ sơ học sinh 1 cái KT: Cao 190cm, Rộng 40cm, dài 120cm. Khung, chân, viền gỗ nhóm 4. Làm bằng gỗ ghép phủ verneir phun PU, cửa trên lắp kính 5ly
11 Bàn làm việc nhân viên 4 cái KT: Cao 76cm, Rộng 70cm, dài 140cm. Làm bằng gỗ ghép 18ly Phun PU. Hộc kéo lắp khóa chuyền, Rây kéo loại sắt dày 3 tầng
12 Tủ thuốc y tế 1 cái KT: Cao 180cm, Rộng 40cm, dài 100cm. Làm bằng gỗ ghép dày 18ly phun PU, cửa trên lắp kính 5ly
13 Giường y tế 1 cái KT: Cao 60cm, Rộng 100cm, dài 200cm. Làm bằng gỗ nhóm 4 Phun PU
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->