Gói thầu: Gói thầu số 02 2020 MS SXKD “Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh và phát triển khách hàng 6 tháng đầu năm 2020

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200132830-00
Thời điểm đóng mở thầu 21/01/2020 16:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Đan Phượng
Tên gói thầu Gói thầu số 02 2020 MS SXKD “Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh và phát triển khách hàng 6 tháng đầu năm 2020
Số hiệu KHLCNT 20200130175
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Sản xuất kinh doanh
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-14 16:21:00 đến ngày 2020-01-21 16:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 616,373,230 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 6,200,000 VNĐ ((Sáu triệu hai trăm nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Dây bọc 0,6/1kV XLPE/PVC M2*6 mm2 2.000 Mét Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
2 Dây bọc 0,6/1kV XLPE/PVC M2*16 mm2 300 Mét Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
3 Cáp vặn xoắn 0,6/1kV bọc XLPE A4*70 mm2 70 Mét Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
4 Aptomat 1 pha 600V/40A 520 Cái Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
5 aptomat 3 pha 600V/100A 20 Cái Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
6 Hộp phân dây Composit trọn bộ 10 Cái Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
7 Hòm 1 Công tơ 3 pha không vị trí lắp TI (ATM 100A) 125 Cái Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
8 Hòm 4 công tơ 1 pha Composit trọn bộ (không ATM) 140 Cái Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
9 Hòm 2 công tơ 1 pha composite trọn bộ (Không ATM) 25 Cái Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
10 Ghíp IPC 120-120 (35-120/6-120) 2bu lông 820 Cái Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
11 Dây thép mềm ĐK 2mm 4.350 Mét Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
12 Đai thép không rỉ 450 Mét Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
13 Dây thít nhựa 20 cm 9.000 sợi Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
14 Sứ quả bàng 1.000 Quả Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
15 Dây thép mạ ĐK 3mm 240 Mét Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
16 Băng dính đen nhỏ 250 Cuộn Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
17 Cầu chì tự rơi 35kV/100A ( Không dây chảy) 6 Cái Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
18 Cầu chì tự rơi 24kV/100A (Không dây chảy) 6 Cái Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
19 Chống sét van 24kV 6 Quả Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
20 Dây chảy 6,3A 6 Cái Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
21 Dây chảy cầu chì tự rơi 24kV/10A 6 Cái Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
22 Dây chảy cầu chì tự rơi 24kV/25A 6 Cái Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
23 Dây chảy cầu chì tự rơi 24kV/31.5A 6 Cái Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
24 Dây chảy cầu chì tự rơi 24kV/40A 6 Cái Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
25 Biến dòng 600V 150/5A 5VA CCX0,5 TN 12 Cái Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
26 Biến dòng 600V 200/5A 10VA CCX0,5 TN 9 Cái Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
27 Biến dòng 600V 400/5A 15VA CCX0,5 TN 12 Cái Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
28 Biến dòng 600V 600/5A 15VA CCX0,5 TN 14 Cái Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
29 Biến dòng 600V 1000/5A 15VA CCX0,5 TN 3 Cái Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
30 Biến dòng hạ thế 1200/5A-15VA-CCX0,5 TN 6 Cái Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->