Gói thầu: Mua sắm dao cắt và máy đo

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200108522-00
Thời điểm đóng mở thầu 03/02/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Trung tâm Cung ứng vật tư Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh
Tên gói thầu Mua sắm dao cắt và máy đo
Số hiệu KHLCNT 20200101434
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Chi phí SXKD của VTTP
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-15 10:10:00 đến ngày 2020-02-03 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 983,642,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 10,000,000 VNĐ ((Mười triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Dao cắt chính xác sợi quang 76 cái chi tiết theo quy định tại Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật E-HSMT
2 Máy đo công suất quang có VFL 71 cái chi tiết theo quy định tại Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật E-HSMT
3 Máy đo công suất 3 bước sóng 12 cái chi tiết theo quy định tại Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật E-HSMT
4 Kìm tuốt sợi quang 40 cái chi tiết theo quy định tại Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật E-HSMT
5 Đèn soi lỗi sợi quang (VFL) 31 cái chi tiết theo quy định tại Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật E-HSMT
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->