Gói thầu: Mua sắm đồ vải phục vụ chuyên môn

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200123956-00
Thời điểm đóng mở thầu 06/02/2020 16:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh
Tên gói thầu Mua sắm đồ vải phục vụ chuyên môn
Số hiệu KHLCNT 20191269225
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Nguồn chi thường xuyên của đơn vị
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 12 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-15 14:08:00 đến ngày 2020-02-06 16:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 3,614,500,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 40,000,000 VNĐ ((Bốn mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Áo bọc bình oxy 50 Chiếc Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
2 Áo choàng dài xanh liền khẩu trang (áo phòng mổ) 400 Chiếc Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
3 Áo chụp X quang tim phổi 100 Chiếc Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
4 Áo vàng người nhà bệnh nhân hậu phẫu 50 Chiếc Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
5 Áo xanh người nhà 1.200 Chiếc Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
6 Áo choàng bệnh nhân nặng 100 Chiếc Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
7 Áo sản phụ số 3,4,5 200 Chiếc Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
8 Chăn len khổ 1,5 x 2m 200 Chiếc Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
9 Chăn mùa hè khổ 1,6 x 2m 50 Chiếc Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
10 Chăn mùa đông khổ 2,2 x 2m 40 Chiếc Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
11 Đệm mút bọc giả da 300 Chiếc Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
12 Ga chun trải giường khổ 1,6 x 2,4m 1.200 Chiếc Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
13 Ga trải giường khổ 1,1x2,4m 200 Chiếc Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
14 Ga trải giường khổ 1,6 x 2,4m 150 Chiếc Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
15 Giải rút loại 1,5m 6.000 Chiếc Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
16 Găng tay sợi 100 Đôi Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
17 Găng tay vải 3 lớp 50 Đôi Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
18 Khăn rửa mặt 50 Chiếc Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
19 Khăn lau tay màu trắng 10.000 Chiếc Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
20 Khăn trải bàn 1,8m x 2,2m 30 Chiếc Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
21 Khẩu trang phẫu thuật viên 2.000 Chiếc Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
22 Khẩu trang vải 200 Chiếc Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
23 Màn bệnh nhân 200 Chiếc Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
24 Màn nhân viên 50 Chiếc Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
25 Mũ phẫu thuật viên xanh 1.000 Chiếc Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
26 Quần áo bệnh nhân kẻ số 3,4,5 2.000 Bộ Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
27 Quần áo kẻ bệnh nhân 15 tuổi 100 Bộ Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
28 Quần áo phẫu thuật viên cỡ M- cỡ L 100 Bộ Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
29 Quần áo kẻ bệnh nhân 5 tuổi 150 Bộ Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
30 Quần áo kẻ bệnh nhân 10 tuổi 100 Bộ Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
31 Quần áo chụp cộng hưởng từ 100 Bộ Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
32 Quần áo blu cộc tay 1.000 Bộ Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
33 Quần áo blu dài tay 1.000 Bộ Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
34 Quần áo hộ lý dài tay 50 Bộ Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
35 Quần áo bảo hộ công nhân điện nước… 100 Bộ Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
36 Quần áo nhân viên văn phòng 200 Bộ Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
37 Quần đục lỗ để nội soi 50 Chiếc Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
38 Quần xẻ ống bên trái 50 Chiếc Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
39 Rèm cửa khung hợp kim khổ 1,9 x 1,8m 20 Bộ Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
40 Rèm cửa khung hợp kim khổ 1,7 x 1,8m 17 Bộ Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
41 Rèm cửa khung hợp kim 0,9 x 1,8m 20 Bộ Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
42 Săng xanh 1 lớp không lỗ khổ 0,8 x 0,8m 1.100 Chiếc Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
43 Săng xanh 1 lớp có lỗ khổ 0,8 x 0,8m 300 Chiếc Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
44 Săng xanh 1 lớp có lỗ khổ 0,6 x 0,6m 50 Chiếc Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
45 Săng xanh 1 lớp không lỗ khổ 0,6 x 0,6m 200 Chiếc Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
46 Săng xanh 2 lớp khổ 0,6 x 0,6m 400 Chiếc Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
47 Săng xanh 2 lớp khổ 0,8 x 0,8m 300 Chiếc Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
48 Săng xanh 2 lớp khổ 1,1 x 1,1m 200 Chiếc Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
49 Săng xanh 2 lớp khổ 1,3x 1,3m 200 Chiếc Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
50 Tạp dề màu xanh 50 Chiếc Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
51 Toan mổ màu xanh 1,8m x 1,8m 3.000 Chiếc Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
52 Thảm vải lau chân 100 Chiếc Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
53 Tấm vải giả da màu đen 0,6x2,2m 50 Chiếc Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
54 Váy siêu âm 50 chiếc Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
55 Váy sản phụ 200 chiếc Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
56 Rèm bàn 200 mét Hàng hóa đồ vải đảm bảo đặc tính kỹ thuật dùng để duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->