Gói thầu: Cung cấp mô hình mô phỏng xử lý tín hiệu vệ tinh của Bộ môn Vật lý thuộc Trường Đại học Quốc tế

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200129026-00
Thời điểm đóng mở thầu 04/02/2020 09:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia TPHCM
Tên gói thầu Cung cấp mô hình mô phỏng xử lý tín hiệu vệ tinh của Bộ môn Vật lý thuộc Trường Đại học Quốc tế
Số hiệu KHLCNT 20200124017
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Học phí
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-15 13:59:00 đến ngày 2020-02-04 09:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 293,700,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 4,000,000 VNĐ ((Bốn triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Mô hình mô phỏng xử lí tín hiệu vệ tinh 1 Bộ .1. Phần cứng - Phân hệ cấu trúc: - Phân hệ xác định và điều khiển tư thế: + Điều khiển tư thế 1 trục ở điều kiện bình thường. + Độ chính xác chỉ hướng ≤ 3 deg. + Độ ổn định ≤ 1.5 deg/s - Khối máy tính trung tâm: + Tốc độ chip: > 160 MHz. + Bộ nhớ flash: ≥ 2 GB. - Phân hệ truyền thông; + Dung lượng truyền lệnh và dữ liệu vệ tinh: ≥ 256 kbps. + Dung lượng truyền dữ liệu nhiệm xuống (tốc độ tối đa); ≥ 1000 kbps. - Phân hệ điều khiển nhiệt: Điều khiển nhiệt độ ổn định ở mức cao hơn nhiệt độ môi trường 5 – 10˚C cho khu vực camera chính. - Phân hệ nguồn: + Tổng công suất pin mặt trời ≥ 20W. + Hiệu suất pin mặt trời silicon đa tinh thể 15-19 % 1.2. Phần mềm điều khiển, mô phỏng và thu thập dữ liệu trên máy tính - Đầu vào: +Trạng thái hệ thống; + Dữ liệu payload. - Đầu ra: Tín hiệu điều khiển - Khối chức năng: + Giao diện người dùng. + Mô đun chức năng của 6 phân hệ: (1) Phân hệ nhiệm vụ; (2) Phân hệ truyền thông; (3) Phân hệ xử lý lệnh và dữ liệu; (4) Phân hệ điều khiển nhiệt; (5) Phân hệ nguồn; (6) Phân hệ xác định và điều khiển tư thế
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->