Gói thầu: Mua sắm vật tư sửa chữa các trạm quan trắc đo nước

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200121061-01
Thời điểm đóng mở thầu 07/02/2020 11:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Thủy điện Buôn Kuốp Chi nhánh Tổng Công ty phát điện 3 Công ty cổ phần
Tên gói thầu Mua sắm vật tư sửa chữa các trạm quan trắc đo nước
Số hiệu KHLCNT 20200120552
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Vốn sản xuất kinh doanh
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 170 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-15 16:25:00 đến ngày 2020-02-07 11:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 163,718,500 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Cảm biến laser đo khoảng cách 20 mét 3 Bộ Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương IV
2 Bộ chống sét 10 Cái Như trên
3 Bộ điều chỉnh nhiệt độ 60 °C 10 Cái Như trên
4 Quạt làm mát 120 x 120 x 32 (mm) 3 Cái Như trên
5 Cầu dấu dây 2,5 mm2 200 Cái Như trên
6 Nắp ngăn 50 Cái Như trên
7 Kẹp ray 50 Cái Như trên
8 Cầu nối 50 Cái Như trên
9 MCB 2P-6A 5 Cái Như trên
10 Bộ lọc nguồn DC 10 Cái Như trên
11 Đế cầu chì 10 x 38 (mm) 5 Cái Như trên
12 Bộ đọc cảm biến laser Datalogic 5 Bộ Như trên
13 Vỏ tủ điện W350 x H250 x D220 (mm) 6 Cái Như trên
14 Phao nổi 10 Cái Như trên
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->