Gói thầu: ELECTRICAL SPARE PARTS OF GAS COMPPRESSOR ON BK THIEN UNG

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200113053-00
Thời điểm đóng mở thầu 17/02/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐIỀU HÀNH THĂM DÒ KHAI THÁC DẦU KHÍ TRONG NƯỚC
Tên gói thầu ELECTRICAL SPARE PARTS OF GAS COMPPRESSOR ON BK THIEN UNG
Số hiệu KHLCNT 20200104621
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách vận hành hàng năm
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 182 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-16 10:43:00 đến ngày 2020-02-17 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,220,208,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 15,000,000 VNĐ ((Mười năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Electric Motor 2 Cái TEFC, 3-phase, squirrel cage induction motor. Product code: 3GJP 202 420-ADG, Type/Frame: M3JP 200MLB 4, Mounting: IM1031, V6(foot) 30 Kw, 400 VAC, 50 HZ, 1471 r/min, 55.7A, IP 66, Heating element, 200 - 240 V Ex d IIB T4 Gb. Separate terminal box for auxiliaries, standard material. Stainless steel / acid proof bolts. Winding insulation class H. Painting system C5-M very high, acc. to ISO 12944-5:2007 Manufacturer: ABB
2 Electric Motor 1 Cái Demand oil pump P = 15kW; I = 28.5A; U = 400V; n = 1455v/p. 1MJ61664CA91-Z; P/N: E0801/5100055 Manufacturer: SIEMENS
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->