Gói thầu: Thiết bị

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200104118-00
Thời điểm đóng mở thầu 03/02/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban quản lý công trình Xây dựng cơ bản quận Hải Châu
Tên gói thầu Thiết bị
Số hiệu KHLCNT 20190421828
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách thành phố Đà Nắng
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-17 17:18:00 đến ngày 2020-02-03 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 800,000,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 8,000,000 VNĐ ((Tám triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Bàn ghế học sinh tiểu học (1 bàn + 2 ghế ngồi rời, có tựa) 300 bộ Chi tiết tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật Phòng học
2 Bàn ghế giáo viên 15 bộ Chi tiết tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật Phòng học
3 Bảng chống lóa 15 cái Chi tiết tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật Phòng học
4 Tủ để đồ dùng học tập 15 cái Chi tiết tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật Phòng học
5 Bàn ghế giáo viên 1 bộ Chi tiết tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật Phòng học âm nhạc
6 Bảng chống lóa 1 cái Chi tiết tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật Phòng học âm nhạc
7 Tủ để đồ dùng học tập 1 cái Chi tiết tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật Phòng học âm nhạc
8 Ampli Sammax 200 (hoặc tương đương) 1 cái Chi tiết tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật Hệ thống âm thanh Phòng học âm nhạc
9 Đầu DVD Sammax (hoặc tương đương) 1 cái Chi tiết tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật Hệ thống âm thanh Phòng học âm nhạc
10 Loa Daemax DK804 (hoặc tương đương) 1 cặp Chi tiết tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật Hệ thống âm thanh phòng học âm nhạc
11 Giá treo loa 1 cặp Chi tiết tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật Hệ thống âm thanh phòng học âm nhạc
12 Bộ tín hiệu optical 1 bộ Chi tiết tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật Hệ thống âm thanh phòng học âm nhạc
13 Dây tín hiệu 20 m Chi tiết tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật Hệ thống âm thanh phòng học âm nhạc
14 Micro Shure U980 (hoặc tương đương) 1 cái Chi tiết tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật Hệ thống âm thanh phòng học âm nhạc
15 Bàn ghế học sinh tiểu học (1 bàn + 1 ghế ngồi rời, có tựa) 40 bộ Chi tiết tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật Phòng học mỹ thuật
16 Bàn ghế giáo viên 1 bộ Chi tiết tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật Phòng học mỹ thuật
17 Bảng chống lóa 1 cái Chi tiết tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật Phòng học mỹ thuật
18 Tủ để đồ dùng học tập 1 cái Chi tiết tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật Phòng học mỹ thuật
19 Màn hình tương tác thông minh ViewSonic IFP7550 (hoặc tương đương) 1 bộ Chi tiết tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật Phòng Anh văn
20 Máy vi tính mini gắn ngoài 1 bộ Chi tiết tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật Phòng Anh văn
21 Bàn ghế giáo viên 1 bộ Chi tiết tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật Phòng Anh văn
22 Bàn ghế giáo viên 1 bộ Chi tiết tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật Phòng Tin học
23 Bảng chống lóa 1 cái Chi tiết tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật Phòng Tin học
24 Tủ để đồ dùng học tập 1 cái Chi tiết tại Mục 2 - Chương V - Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật Phòng Tin học
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->